Migrantsamarbejde
Migrantpræster

Migrantpræsterne i Haderslev Stift

Haderslev Stift har ændret struktur på asylområdet og har nu syv migrantpræster: En i hvert provsti. 

Folkekirken skal være tilstede for asylanter og nydanskere, uanset hvor længe de er i landet, både ved at tilbyde gudstjenester i det omfang, det er muligt, og med diakoni, sjælesorg og oplysning om dansk kultur som et bidrag til integrationen.

Sune Skjold Skarsholm

Sune Skjold Skarsholm
Korning og Løsning sogne
Migrantpræst: Hedensted Provsti
Hvorfor migrantpræst?
Uanset hvilken baggrund, man kommer med, så skal man møde folkekirken gennem et personligt møde. Det vil jeg gerne hjælpe menighederne med – at møde de mennesker der kommer til vores land og vise dem opmærksomhed og medmenneskelighed. Jesus siger i en lignelse: ”jeg var fremmed, og I tog imod mig”. Det vi har gjort os mod vores næste har vi gjort mod ham. Så når vi tager imod en fremmed tager vi imod et medmenneske som Jesus elsker.

suss@km.dk
Tlf.  5116 0169

Birgitte Rosager Møldrup

Birgitte Rosager Møldrup 
Kollerup-Vindelev sogne m. bistand i Jelling 
Migrantpræst: Vejle Provsti 
Hvorfor migrantpræst?
Der har ligget asylcenter i Jelling i al den tid jeg har været præst og jeg har førhen ofte tænkt om Folkekirken ikke også burde være kirke og præst for beboerne dér. Jeg greb chancen, da en anglikansk diakon i 2013 foreslog vi sammen skulle lave internationale gudstjenester i folkekirken og siden er det blevet udvidet til mødesteder og oplysning om religionsfrihed på asylskolen og et virke som migrantpræst i stiftet siden 2016. 

brm@km.dk
Tlf. 7587 1528
 

Karina Steinecke Dahlmann

Karina Steinecke Dahlmann 
Hannerup Sogn 
Migrantpræst: Fredericia Provsti 
Hvorfor migrantpræst?
Siden min studietid, hvor jeg boede i Gellerupparken i Aarhus, har jeg interesseret mig for mødet med mennesker af anden kulturel baggrund end dansk, og jeg ser det som en vigtig opgave for folkekirken at være imødekommende overfor mennesker, som er nye i Danmark. Jeg har derfor gennem årene som sognepræst været engageret i kultur- og religionsmøder både på nationalt-, stifts- og lokalplan. Desuden har Hannerup Sogn forholdsvis mange indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk, og Fredericia er historisk set en by, hvor asyltanken har spillet en stor rolle, så det giver god mening for mig at gå ind i arbejdet som migrantpræst. Derudover er det jo også er en grundlæggende bibelske tanke, at vi skal tage os af de ”fremmede”, og evangeliet om Kristus skulle gerne være et glædeligt budskab alle i vores land har mulighed for at høre og mærke gennem menighedens fællesskab.

ksd@km.dk
Tlf. 7592 0135
 

Michael Markussen

Michael Markussen
Simon Peters Sogn
Migrantpræst: Kolding Provsti
Hvorfor migrantpræst?
Jeg har været sognepræst i Simon Peters Kirke i Kolding siden 2001. Siden 2011 har jeg tillige været præst i folkekirkens internationale menighed i Kolding Provsti. I samarbejde med provstiets tværkulturelle medarbejder, Elizabeth Padillo Olesen, og frivillige fra Kolding Provsti er jeg involveret i en række tværkulturelle tiltag, som blandt andet benyttes af asylansøgere og flygtninge. Som sognepræst i et område med mange flygtninge, har det været naturligt at påtage sig denne del af præstearbejdet.

mima@km.dk
Tlf. 7552 5061

Kirsten Münster

Kirsten Münster 
Haderslev Domsogn 
Migrantpræst: Haderslev Domprovsti 
Hvorfor migrantpræst?
Jeg har været engageret i kirkens tværkulturelle arbejde de seneste 20 år. Dels her i sognet, i stiftet nu som formand for stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde, og på landsplan som den ene af Haderslev stifts bestyrelsesmedlemmer i stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde. Så funktionen som migrantpræst i Haderslev Domprovsti ligger i naturlig forlængelse af det øvrige engagement.

kim@km.dk
Tlf. 7452 3945

Eva Wiwe Løbner

Eva Wiwe Løbner
Aabenraa Sogn
Migrantpræst: Aabenraa Provsti 
Hvorfor migrantpræst?
Jeg er optaget af mødet og samtalen mellem mennesker på tværs af etnicitet, religion, sprog og kultur. Og jeg finder det helt naturligt, at folkekirken byder ind som mødested og samtalepartner. Både ift. asylanter, flygtninge, indvandrere og andre nye naboer i by- såvel som i landsogne. Jeg har de siden 2016 virket som migrantpræst i stiftet som en del af præstearbejdet.

ewl@km.dk
Tlf. 7362 7212
 

Ulla Elvira Hermann

Ulla Elvira Hermann 
Christians Sogn
Migrantpræst: Sønderborg Provsti
Hvorfor migrantpræst?
Jeg har læst komparativ religion ved Hebrew University i Jerusalem i min studietid. Acta 2,42: ”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne”. Et tværkulturelt fællesskab og møde er en stor inspiration. Kirken bør omfavne fællesskabet med andre troende fra alle dele af verden og tage imod det fællesskab og den udfordring.

ueh@km.dk
Tlf. 2311 3016