Migrantsamarbejde
Migrantkonsulent

Migrantkonsulent

Haderslev Stift har siden oktober 2016 haft en asylkoordinator. Læs her hvorfor og hvad det handler om. 

700.000 indvandrere, flygtninge og efterkommere
Ved indgangen til 2016 boede der 703.873 indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark – ud af en samlet befolkning på 5.707.251 personer.

Beregningen viser, at 41,1 % af gruppen er kristne, 38,5 % er muslimer. 5,9 % er buddhister eller hinduer, og 0,2 % er jøder. Resten tilhører andre religioner, er ikke religiøse eller tilhører kategorien ”uoplyst”.

Haderslev Stift

I løbet af 2015 og 2016 kom der 1.695 nye asylmodtagere til kommunerne i Haderslev Stift. Dette tal virker ikke umiddelbart stort, men tager man de 56.000 indvandrere, flygtninge og efterkommere der i dag er registreret i kommunerne tilknyttet Haderslev Stift, så er der kommet mange nye naboer til byen. Mennesker, som af den ene eller anden grund nu lever deres hverdag i Danmark, og som har, eller skal, til at integrere sig, dvs. lære dansk, forstå kulturen og traditionerne, få nye netværk, arbejde, uddannelse, venner osv.

At starte et nyt liv i et fremmed land er aldrig nemt. Uanset hvor man kommer fra, kræver det en masse overskud og hårdt arbejde at integrere sig. Og broen skal bygges fra begge sider. Danskere skal være åbne over for det ukendte og finde ud af, hvordan man som individ forholder sig til indvandring, asyl og mennesker, der kommer med andre måder at anskue verden. Indvandrere, udlændinge og flygtninge skal være åbne for at lære det sprog, den kultur og de traditioner, som deres nye land byder på. At mødes på midten kræver vilje, et smil og kommunikation fra begge sider.

I Haderslev Stift har man allerede to asylpræster ansat. 25 pct. af deres tid er afsat til at arbejde med integration og asyl. For at kunne bistå asylpræsterne i deres arbejde, samt udbrede alle de gode tiltag på området til hele stiftet, er der blevet ansat en asylkoordinator, som ikke er præst, og hvis opgave er at kommunikere, samarbejde og udbrede kendskabet til alle de kirkelige tiltag, som foregår rundt i de enkelte sogne og provstier på integrations- og asylområdet.
For der foregår meget...
f.eks. har FIN Haderslev i november 2016 modtaget en pris for god integration. I Kolding, Vejle og Haderslev laver man internationale gudstjenester, der er sprogcafeer, venskabsfamilier, kvindeklubber, undervisning i religionsfrihed, dåb og dåbsforberedelser for folk, som vil konvertere til kristendommen, og meget, meget mere. 

Kirken vil gerne invitere til et fællesskab, hvor mennesker mødes på tværs af kulturer og traditioner. Hvor hjerterum, næstekærlighed og imødekommenhed er grundlaget for, at de nye naboer føler sig velkommen og set.  

Asylkoordinatoren vil bistå følgende fire målgrupper:

  • flygtninge, menighedsråd, præster og kommunerne. 

Rent praktisk vil arbejdet i første omgang fokusere på:

  • at opdatere hjemmesiden med aktiviteter, som relaterer til integrations- og asylområdet
  • opbygge en tolkeservice til brug i undervisning, m.v.
  • samarbejde med kommuner om synliggørelsen af kirken som en partner i integrationsarbejdet
  • samarbejde med sprog- og asylcentre
  • indgå i diverse udvalg og asylsamarbejder i folkekirken

Kontakt migrantkonsulenten:

Find Mette Hee Staals kontaktinfo her