Migrantsamarbejde
Haderslev Stifts Migrantsamarbejde og Religionsmøde

Haderslev Stifts Migrantsamarbejde og Religionsmøde 
 

Haderslev Stifts Migrantsamarbejde og Religionsmøde er et initiativ under stiftsrådet og et fokusområde for Haderslev Stifts biskop Marianne Christiansen. Vores arbejde har til formål at sætte migrant- og religionsmødefeltet på dagsordenen ved folkekirken og i samfundet.

I stiftet har vi syv migrantpræster, lokale kirkelige aktører, frivillige, et Stiftsudvalg for Migrantsamarbejde og Religionsmøde og en migrantkonsulent, som alle danner rammen om et netværk, som sætter migranter og religionsmødet på dagsordenen.

I vores arbejde laver vi en målrettet indsats mod migrant- og religionsmødefeltet, hvor vi fremmer forskellige elementer fra feltet:

Virke for evangeliets udbredelse blandt migranter og åbne folkekirkens døre for dem, som et sted for kristentro og mellemmenneskelige relationer

Involvere og engagere menigheden

Indsamler og videreformidler viden fra migrant- og religionsmødefeltet

Inspirerer, vejleder og guider andre i deres arbejde i feltet

Fremme forskellige aktiviteter: fællesmiddage, toner på tværs, ferietilbud, sommerlejre, internationale gudstjenester, sprogundervisning, sociale cafeer – Kvinder møder kvinder, venskabsfamilieordninger, frihed i tro og tal – projekt om religionsfrihed, skoleforløb – tro møder tro og meget mere

Fremme kontakten til forskellige samfundsaktører: kommuner, asylcentre, sprogcentre, foreninger, organisationer og netværk

Fremmer oplysnings- og tværkulturelle projekter

Styrke samtale og samarbejde med andre religiøse grupper og mennesker af anden tro og livstydning

 

Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde