Migrantsamarbejde
Fakta

Fakta

Hvor mange indvandrere og efterkommere er der egentlig i provstierne, og hvor oprinder de fra? Få overblik over provstierne.


FAKTABOKS

• Danmark har modtaget flygtninge fra mere end 70 lande i verden. De største flygtningegrupper er kommet fra Irak, det tidligere Jugoslavien, Afghanistan, Iran, Somalia, Libanon (statsløse palæstinensere), Vietnam, Sri Lanka og Syrien. Andelen af personer med flygtningebaggrund i Danmark er omkring de 2% (pr. 2016).


• Af det samlede antal opholdstilladelser til flygtninge i 2015 blev hovedparten (ca. 93 procent) givet til flygtninge fra Syrien, Eritrea, statsløse og Congo. Syriske flygtninge alene udgjorde ca. 55 procent af det samlede antal. 


• I 2015 søgte knap 1.2 million mennesker om asyl i hele EU. Danmark modtog 20.365 ansøgninger, mens Sverige modtog 162.450 og Norge 31.110. De fleste flygtninge søgte om asyl i Tyskland. Antallet af asylansøgninger er steget dramatisk siden krigens udbrud i Syrien i 2011. 


• Andelen af flygtninge, som får den omdiskuterede nye status §7,stk. 3 (midlertidig beskyttelse) er steget fra 10,4% i 2015 til 34% i 2016. I alt fik 6.606 personer asyl i 2016; en del af disse ankom i 2015


• Der skete en stigning i antallet af asylansøgere, som kom til Danmark gennem 2014-2015. Denne stigning har dog været meget større andre steder i Europa, og den skal ses i lyset af, at det samlede antal flygtninge i verden er det højeste nogensinde. I 2015 kom der mere end 1,2 mio. til Europa, og det var dobbelt så mange som året før. 


Kilder: 

Dansk Flygtningehjælp 2017, 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE, Dansk Flygtningehjælp, tilgængelig d. 11.07.2017 


Udenrigsministeriet 1955, Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i Geneve den 28. juli 1951 undertegnede konvention om flygtninges retsstilling. (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) (Flygtningekonventionen), Retsinformationen, tilgængelig d. 11.07.2017 


Udlændinge- og Integrationsministeriet 2016, Tal og fakta på udlændingeområdet 2016, tilgængelige d. 25.08.2017