Ledige stillinger
Vedsted Kirke søger sognspræst

Vedsted Kirke søger sognepræst

Ansøgningsfrist: 1. juni 2020


Stillingen som sognepræst i Vedsted Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 15. oktober 2020.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet  grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget for præsteboligen er p.t. 4.480,- kr. Boligen vil i forbindelse med præsteskifte blive nyvurderet.

Læs hele stillingsopslaget her

Læs om Vedsted Sogn på sogn.dk