Ledige stillinger
Nyheder

Nordborg-Oksbøl sogne søger præst til vikarembede

Ansøgningsfrist: Den 02. marts 2020 


En stilling som sognepræst i Nordborg-Oksbøl Pastorat i Haderslev Stift skal besættes midlertidig ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 6. maj – 23. september 2020 (begge dage inklusive), med mulighed for forlængelse.

Vi tilbyder et vikarembede, som er præget af et righoldigt gudstjenesteligt liv og gode samarbejder - i et pastorat i historiske omgivelser.

Vi søger en præst, som er optaget af at forkynde det kristne budskab nærværende og forståeligt i gudstjenesten, de kirkelige handlinger og i samtaler. Vores gudstjenesteliv er præget af både tradition og fornyelse. Vi holder meget af den almindelige højmesse og gudstjenesterne på vores plejehjem, men vi glæder os også over særgudstjenesterne omkring højtiderne, børnegudstjenester, friluftsgudstjenester og aftengudstjenester.

Som vikar indtræder du i et velfungerende arbejdsfællesskab. Du vil få en kollega i pastoratets anden præst, som du deler arbejdsområde og kan sparre med. De to præster deler ligeligt gudstjenester såvel som kirkelige handlinger efter en plan, som de selv tilrettelægger. Vores kommende vikar vil efter den gældende plan opleve at have mange prædikenfri søndage.

Herudover vil du indgå i et team af engagerede og imødekommende medarbejdere, herunder vores dygtige fuldtidsansatte organist. Du vil få stillet et nyindrettet kontor med gode faciliteter til rådighed i en sognegård, som er en arbejdsplads med liv i.

Om sognet:

Nordborg og Oksbøl er et to sogns-pastorat (hhv. 3.104 og 650 medlemmer af folkekirken) med to menighedsråd. Her er både mange ældre borgere, og også mange børn, flere børneinstitutioner og et godt samarbejde med de to skoler. Tilsammen er det afsæt for alt fra guldkonfirmation over foredrag og lær-nye-salmer-aftener til babysalmesang, mandeklub, liturgisk dans, minikonfirmander og konfirmander.

Vi har faciliteter og et fagligt og socialt miljø at træde ind i både lokalt og i provsti og stift. Du vil indgå i et team med de øvrige præster på Nordals, som planlægger fælles arrangementer og fritid sammen og sparrer med hinanden. Pastoratet er desuden præget af to samarbejdende menighedsråd. Vi løfter i flok. Det er med andre ord et godt sted at være. Menighedsrådene kan være behjælpelige med at finde en bolig, skulle dette ønskes. Vi glæder os til at tage imod dig!

Læs mere om stillingen her.