Ledige stillinger
Nyheder

Kontormedarbejder søges til Haderslev Stift

Ansøgningsfrist: Den 23. marts 2020 (stillet bero midlertidig)


Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse per 1. april eller snarest derefter. Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet telefonpasning, praktiske mødeserviceringer, lønopgave og bogholderi- og regnskabsopgaver. Opgaverne kan nærmere beskrives, som følger:

Telefonpasning:
Vi lægger stor vægt på, at stiftets hovednummer betjenes af en venlig og imødekommende person. Du er vores ansigt udadtil, og det er vigtigt, at folk føler sig godt og kompetent behandlet. Som telefonpasser skal du kun lytte og spørge ind til, hvad en henvendelse i realiteten handler om og enten gerne besvare forespørgslen eller stille den videre til den relevante kollega.

Praktisk mødeservicering:
Du står for vores køkken, frugtordning, mødeforplejning og efterfølgende oprydning.

Vi lægger stor vægt på, at disse opgaver udføres med omhyggelighed og blik for detaljerne.


Regnskabs- og bogholderiopgaver:
Du skal foretage debitor- og kreditorregistreringer i Ibistic samt opgaver i forbindelse med ind- og udlån i stiftets kapitaladministrationssystem. Du indgår i den forbindelse, og i øvrigt, i et tæt samarbejde med vores økonomimedarbejder.

Lønopgaver:
Du skal foretage registrering af lønbilag og kontrol af uddata fra Folkekirkens lønsystem samt tilhørende kontakt og vejledning til stiftets præster, stiftsrådsmedlemmer og stiftsansatte personale.

Du indgår i den forbindelse i et lønteam bestående af tre lønmedarbejdere, der selvstændigt forestår lønkørsel for stiftets præster, stiftsrådsmedlemmer og stiftspersonale.

Uddannelses- og arbejdsprofil:
Du er kontoruddannet eller uddannet inden for servicesektoren. Du har erfaring med det at yde service og erfaring med kontorarbejde i en offentlig eller privat virksomhed. Du har et godt kendskab til de almindelige it-systemer som Office pakken.


Personlig profil:
Du er motiveret for teamwork. Du er robust og ikke bange for at tage nye udfordringer op. Da du sikkert ikke har erfaring med alle arbejdsopgaver i stillingen, er det vigtigt, at du er indstillet på, og dygtig til, at lære nyt.


Vi tilbyder:

  • Løn efter kvalifikationer efter principperne om Ny-løn. Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det statslige område, og organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/stat. Forventet lønindplacering i løngruppe 2, lønsats I, svarende til kr. 23.443,75 kr. pr. mdr. (fuldtidsløn) hvortil kommer pension samt evt. tillæg.
    En familievenlig arbejdsplads med flekstidsordning.
  • En arbejdsplads, der lægger vægt på medarbejdernes trivsel og efteruddannelse.
  • Alsidige arbejdsopgaver med gode muligheder for såvel personlig som faglig udvikling.
  • Vi er indforstået med, at du skal oplæres til at forestå nogle af arbejdsopgaverne, og vi kigger på dit potentiale.
  • Gode kollegaer og samarbejdspartnere.

Ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler:
Din ansøgning med oplysning om hidtidig beskæftigelse samt eksamenspairer sendes til Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev, eller pr. mail til vores mailadresse: kmhad@km.dk, så vi har ansøgningen senest mandag den 23. marts 2020 kl. 12.00.Vi afholder ansættelsessamtaler torsdag den 26. marts.


Yderligere oplysninger:
Har du spørgsmål til stillingen, eller ønsker du at få yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Lars Chr. Kjærgaard på tlf. 73 52 45 93 eller mobil 29 61 27 83.

Haderslev Stift ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, race eller etnisk tilhørsforhold, til at søge stillingen.

Vi glæder os til at få din ansøgning.

Haderslev Stifts administration er en folkekirkelig regional myndighed, der rådgiver og yder sekretariats-bistand til biskop Marianne Christiansen, stiftsøvrigheden, Haderslev Stiftsråd med flere. Desuden servicerer vi stiftets menighedsråd, provstiudvalg, præster og øvrige kirkeligt ansatte på en lang række områder, fx lønudbetaling, stillingsnormeringer, udarbejdelse af ansættelsesbreve og regulativer, personalesager, byggesager og juridisk sagsbehandling. Det gælder både rådgivning og konkret hjælp.