Ledige stillinger
Bjolderup og Uge kirker søger kirketjener

Bjolderup og Uge Kirker søger kirketjener

Ansøgingsfrist: 19. juni 2020


En nyoprettet stilling som kiketjener ved Bjolderup og Uge sogne søges til besættelse pr. 1. juli 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 10 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver for Bjolderup og Uge sognes menighedsråd:

  • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i eller uden for kirken. Forberede og medvirke ved arrangementer i kirke, kapel og sognelokaler.
  • Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med de forskellige aktiviteter - her under ansvar for udsmykning i kirken og kirkens øvrige rum. Oprydning herefter. Og borddækning.
  • Kunne løse lettere tekniske- og it-opgaver, kontakt til- og tilkalde håndværkere og øvrige leverandører. Føre tilsyn med ringeanlæg og højtaleanlæg.
  • Indkøb, anretning/tilberedning og servering af mad til møder, arrangementer og undervisning. Være tovholder for madlavning, kordinere hjælp fra frivillige.

Der er 1 præst og 5 andre ansatte i sognet. Bjolderup og Uge sogne er kendetegnet ved to smukke middelalder kirker fra omkring 1100 tallet. Der er et godt aktivt sogneliv i Bjolderup og Uge. I Bjolderup er der 1503 kirkemedlemmer ud af 1783 indbyggere. I Uge er der 359 kirkemedlemmer ud af 485 indbyggere. Begge sogne ligger midt i Aabenraa kommune i det skønne Sønderjylland.

Som kirketjener er du ofte den første, der møder de mennesker, der kommer i kirken. Det er kirketjenerens opgave, at kirken fremstår smuk og velvedligeholdt, og at du møder mennesker i alle livets situationer med smil og varme. Vi ønsker en kirketjener, som brænder for at være en del af en kirke i vækst.

Du er i jobbet en meget væsentlig del af kirkens arbejdsfællesskab og drift.

 

Læs hele stillingsopslaget her

Læs mere om Bjolderup og Uge Sogne på sogn.dk