Om stiftet
Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse

Sådan melder du dig ind

Hvis du ikke er medlem af folkekirken, men gerne vil være det, kan du udfylde denne formular ved at klikke her, så tager præsten i dit sogn kontakt til dig. Du kan også gå direkte til sognets lokale præst - f.eks. via sogn.dk,  som du finder ved at klikke her.

Sådan melder du dig ud:

Udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig eller personlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Hvis du bor i udlandet, skal du sende din udmeldelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn i Danmark, hvor du boede, før du flyttede til udlandet.

For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om udmeldelse af folkekirken. En person, der er fyldt 15 år, skal dog selv give sit samtykke til at blive meldt ud.

Det er ikke muligt at være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, er du dermed udtrådt af folkekirken. Din udtræden bliver dog ikke automatisk registreret. Du skal derfor selv give besked til kirkekontoret eller præsten i dit bopælssogn.

De fleste kirker vil sende et informationsbrev ud om de overvejelser, man skal gøre sig i forbindelse med udmeldelse. Læs et eksempel på et sådant brev her.