Nyt om navne
Nyheder

Ny sognepræst i Tinglev

Marianne Leonhard Ring, 58 år, har en bred kirkelig erfaring med sig til det nye embede som sognepræst i Tinglev. 

Marianne Ring

Efter nogle måneder med bistand fra sognepræster i nabosognene får de godt 2.650 medlemmer af folkekirken i Tinglev snart deres egen præst igen. 58-årige Marianne Leonhard Ring flytter til fra Bornholm, hvor hun har været sognepræst i et par år. Hun indsættes i embedet i Tinglev Kirke søndag den 2. april.
Marianne Ring kommer med en bred kirkelig baggrund og mange års erfaring som præst. Hun har både været præst i byen og på  landet, både med og uden kolleger - og har desuden været hospicepræst i fem år. Herunder har hun undervist andre faggrupper i bl.a. åndelig omsorg for palliative teams.
Hun glæder sig meget både til mødet med Sønderjylland og til at være sognepræst i Tinglev. Hun siger:
"Jeg har tidligere virket i sogne med flere kirker; nu ser jeg frem til at samarbejde med ét menighedsråd og én personalegruppe, at være i én kirke som præst for én menighed – en menighed, som til gengæld består af mennesker i mange livssituationer og aldre. Tinglev menighedsråd har allerede fokus på både børn og voksne og ældre, og jeg tror at vi sammen kan både fastholde og udbygge kontaktfladerne. Jeg tror, jeg både vil møde en slags bymenighed, hvor jeg kan trække på erfaringerne fra det bysogn, jeg har været i, og samtidig vil jeg møde et landsogn, hvor man ikke lige har Det Kgl. Teater i baghaven, og derfor selv må tage ansvar for livet i fællesskaberne. Det glæder jeg mig til at være en del af."
Samtidig ser hun frem til samarbejdet med den tyske kirke:
"Jeg tror, det bliver spændende, og at vi kan inspirere og styrke hinanden," siger den nye sognepræst.
Marianne Ring beskriver kirkeligt sig selv som grundtvigiansk præst med et lyst sind og en stærk tro på, at evangeliet virkelig kan gøre en forskel i det moderne menneskes liv. 
Den nye sognepræst har ud over sin teologiske udannelse både læst kunsthistorie og studeret tegning og bronzestøbning på Kunstakademiets billedhuggerskole. Det betyder også noget i hendes tilgang til at være præst:
"Vi er sat i Guds evige ufattelige verden som sansende mennesker - vi modtager Guds kærlighed i mange former, ikke kun den intellektuelle" siger hun.
Marianne Ring erstatter 43-årige Trine Parbo, der forlod embedet i Tinglev umiddelbart inden nytår. Hun er nu præst umiddelbart syd for grænsen i den danske kirke i Sydslesvig.