Nyt om navne
Nyheder

Ny sognepræst i Nordborg og Oksbøl

Heidi Sørensen Freund, 42 år, flytter i marts fra Hamborg til det nordlige Als, hvor hun 2. april indsættes som ny sognepræst i Nordborg og Oksbøl kirker.

Heidi Sørensen Freund

Det er et stykke tid siden, 42-årige Heidi Sørensen Freund fandt ud af, at nu ville hun gerne omsætte sin danske teologi-uddannelse til et embede som sognepræst.
I mellemtiden skulle en række forudsætninger falde på plads. Dels manglede hun den praktiske del af uddannelsen på Pastoralseminariet. Da hendes mand er tysk statsborger og familien bosiddende i Hamborg, ville hun også gerne lade ham finde et arbejde først og lade det være geografisk udgangspunkt for, hvor hun selv ville søge et embede.
Det er alt sammen på plads nu. Hun afsluttede Pastoralseminariet i 2016, han startede 1. december på på en virksomhed i Sønderborg, og hun tiltræder 1. april et embede som sognepræst i Nordborg og Oksbøl. 
At Heidi Sørensen Freund kom til at læse teologi, skyldes et højskoleophold i hendes ungdom. Mellem det og Pastoralseminariet kom til at ligge "en lang afstikker til udlandet," som hun siger. Den førte bl.a. til børn og bopæl i Hamborg og nogle år på et dansk-tysk advokatkontor.
"Men jeg har hele tiden vidst, at jeg på et tidspunkt skulle tilbage til udgangspunktet, til Danmark og til at være præst," siger hun.
Blandt de ting, den kommende sognepræst på Als særligt glæder sig over, er at hun kan træde ind i et kollegialt fællesskab med en erfaren sognepræst i Oksbøl, Camilla Lauridsen:
"Desuden forstår jeg, at der er et godt samarbejde mellem de nord-alsiske sogne. Det er virkelig en luksus at træde ind i som ny præst," siger Heidi Sørensen Freund.
Som sognepræst vil hun bl.a. være optaget af diakonien - "det er et hjertebarn" - og at tænke kirke og kultur for alle. 
"Jeg er meget nysgerrig på nye salmer og kunne godt tænke mig f.eks. at invitere til sang- og musikgudstjenester og salme- og højskoleaftener. Man må også gerne se, at kirken interesserer sig for, at der er liv i sognene," siger den nye præst.
Ud over embedet og kollegerne glæder Heidi Sørensen Freund sig til Als' natur:
"Jeg har noget med øer," siger hun. 
Familien, der i alt tæller fire, flytter ind i præstegården i Nordborg i marts. Ægteparret har en datter på 7 og en søn på 3 år.
Embedet i Nordborg har været passet af tidl. sognepræst i Ørum Fin Petersen, siden Sophie Juel forlod det i eftersommeren.
Heidi Sørensen Freund indsættes i begge kirker søndag den 2. april. Hun ordineres i Haderslev Domkirke tirsdag den 14. marts.