Nyt om navne
Nyheder

Ny sognepræst i Oksbøl

Hanne Lund, 59 år, er ny sognepræst i Oksbøl på Als. Det er en præst, der "vender hjem" - hun er nemlig født i Oksbøl. Og umiddelbart efter nyheden om embedet fik hun lov at vie sin niece i Oksbøl Kirke - datter af formanden for menighedsrådet.

Oskar Lund, hans datter, Anne Sofie Lund, hendes mand, Gudmund Vejbæk Jepsen, og Hanne Lund, ny sognepræst i Oksbøl.

Formanden for menighedsrådet i Oksbøl, Oskar Lund, trak sig omgående, da han fandt ud af, at hans søster - Hanne Lund - havde søgt det embede i Nordborg-Oksbøl Pastorat.
Alligevel blev det hende, det øvrige ansættelsesudvalg pegede på, og som den 25. juni kl. 11 indsættes i Nordborg Kirke og samme dag kl. 14 indsættes i Oksbøl Kirke.
Når Hanne Lund tiltræder i embedet, kommer hun hjem. Hun er nemlig født og opvokset i Oksbøl og har gået i skole i Nordborg.
Det vil derfor heller ikke være første gang, hun har præstekjolen på i Oksbøl. Den 28. maj skulle hendes niece, Anne Sofie Lund, nemlig vies, og det fik Hanne Lund lov til at stå for.
Oprindelig er Hanne Lund uddannet først inden for kontor, siden blev hun lærer, og først i 2003 blev hun teologisk kandidat fra Københavns Universitet. Sine første embeder havde hun på Midtsjælland. Siden 2006 har hun været kirkebogsførende sognepræst og arresthuspræst på Lolland.
Nu glæder Hanne Lund sig meget til at komme hjem:
"Det er en ønskestilling", siger hun og nævner børnehave, skoler, minikonfirmander, to hold konfirmander, en efterskole, et plejehjem "og et hav af foreninger" som noget af det, hun glæder sig over at være præst i og for.
Et "program" som præst har hun ikke:
"Jeg vil lytte mig frem og høre, hvad de to menighedsråd kunne tænke sig, at der blev sat gang i," siger hun. 
Omvendt har hun prøvet en del: Strandgudstjenester, gudstjenester i præstegårdshaven, gudstjenester i arresten, læsekredse, madklub, pilgrimsvandring sammen med kolleger og middage - "80+" - for de gamle i sognet.
Desuden har hun en uddannelse inden for sjælesorg og efteruddannelse som arresthuspræst.
Oskar Lund glæder sig til at få sin søster hjem:
"Hanne har formået at sætte utrolig mange ting i gang, hvor hun har været før," siger han og mener nok, at de kan finde ud af at samarbejde:
"Vi har lovet hinanden, at vi ikke bliver uvenner. Og skulle det ske, at én må gå, så er det formanden", siger han med glimt i stemmen.
Hanne Lund vil komme til at bo i Oksbøl Præstegård.