Nyt om navne 2017
Nyheder

Ny sognepræst i Egernsund Sogn

Mette Carlsen, 39 år, blev cand.theol. i 2006, men først ordineret som præst 10 år senere - i december 2016. Det skete i Haderslev Domkirke, da hun fik ansættelse som vikar i Sottrup og Nybøl. Nu ophører vikariatet, og Mette Carlsen har søgt og fået fast embede.

Mette Carlsen

Det var mest en tilfældighed, at Mette Carlsen ikke fik ansættelse som præst, da hun var nyuddannet. Men i 2016 skulle det være. Børnene var blevet store, og der blev et vikariat ledigt, hvor hun kunne få lov at prøve af, om hun kunne trives som sognepræst.
Det blev en ubetinget succes:
"Jeg tror aldrig, jeg har haft et arbejdsliv, der giver så meget mening som mit arbejde som præst," siger hun.
Derfor har Mette Carlsen nu søgt og fået et fast embede i Egernsund, et lille landsogn tæt på Gråsten, Sønderborg og familiens hjem i Blans på Sundeved:
"Vi flyttede hertil i 2007, fordi min mand fik job i Sønderborg. Da jeg efter barsel trængte til at komme ud på arbejdsmarkedet, dukkede muligheden op for at blive støttepædagog i Ullerup. Det viste sig at være spændende, og derfor gik jeg i gang med diplomuddannelsen i specialpædagogik. Og derfor glæder det mig meget, at embedet i Egernsund også indeholder undervisningen af provstiets specialkonfirmander. Det er et meget priviligeret  arbejde."
Mellem skolen i Ullerup og vikariatet i Sottrup har Mette Carlsen haft fire års ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder i Christianskirken i Sønderborg. Hun har desuden været konfirmandunderviser i Nybøl, kommunekoordinator for Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i Sønderborg Kommune og projektleder for Sønderborg Provstis skolearrangement "Jesus på slottet".
Men nu ser hun frem til at tiltræde i Egernsund:
"Det er et dejligt sogn, hvor man er god til at blande det kirkelige og det folkelige, og sognet har mange aktiviteter og en utrolig smuk kirke."
Mette Carlsen tiltræder embedet i Egernsund den 1. juni og indsættes i Egernsund Kirke 18. juni kl. 14. Familien bliver boende i Blans.