Nyt om navne
Nyheder

Dorte Volck Paulsen - Vejles nye provst

"Hvordan frigør man energi til at være kirke og forkynde evangeliet på bedst mulig vis i vores sogn, vores provsti, vores stift?" Sådan siger Dorte Volck Paulsen, ny provst i Vejle Provsti fra den 1. september 2018.

Dorte Volck Paulsen

Jeg hedder Dorte Volck Paulsen, jeg er 47 år og har været præst i 19 år. Jeg har fået præstegerningen ind med modermælken, da min far Leif Volck Madsen både har været præst i Salling (Jebjerg-Lyby sogne) herhjemme i Danmark og i New York, Bruxelles og i Eckernførde (Sydslesvig).

Jeg er teologisk kandidat fra København fra 1997, og har 3 børn på 15 år, 18 år og 20 år. Fordi min mand og jeg gerne ville bosætte os i Jylland, var jeg i praktik hos dengang domprovst Niels Henrik Arendt og Henning Wegner i Haderslev Domsogn, mens jeg gik på Pastoralseminariet i København. Min mand Carsten Kragh Paulsen er cand. oecon. agro. fra Landbohøjskolen i København.

Jeg fik min første stilling i Ribe stift i 1999 på den jyske højderyg i Øster Nykirke Sogn, hvor jeg var sognepræst i 12,5 år. - Et helt kobberbryllup! Jeg trivedes som sognepræst og tillidsrepræsentant i Grene provsti. Mit næste embede fik jeg for 6,5 år siden i Bredsten i Vejle Provsti. Her har jeg været glad for at være mentor for nyuddannede præster, og har også planlagt arbejdstilrettelæggelses-kurser for samme målgruppe. Jeg vægter skole-kirkesamarbejdet højt i min præstegerning.

Jeg har også været praktikpræst, og var i gang med at tage vejlederuddannelsen da provstestillingen blev ledig.

Jeg kender altså Vejle provsti godt, og jeg ved hvor mange dygtige præster og engagerede menighedsrådsmedlemmer der findes her. Dette var medvirkende til at jeg ønskede at søge provstestillingen.

Min fineste opgave som provst er at rådgive, vejlede og inspirere både provstiets præster og menighedsråd. Det er vigtigt, at man i provstiet har et trygt og inspirerende arbejdsmiljø både for ansatte og frivillige. Hvordan frigør man energi til at være kirke og forkynde evangeliet på bedst mulig vis i vores sogn, vores provsti, vores stift? Det spørgsmål skal vi blive ved med at stille os selv og arbejde med. Andre vigtige spørgsmål er: Hvordan giver man de unge præster den bedste start i provstiet? Og hvordan kan man hjælpe menighedsrådsmedlemmerne, så de synes det er en overkommelig opgave de har påtaget sig i deres sogn?

Min provsteforgænger har givet gode vilkår for efteruddannelse for provstiets præster, og det vil jeg meget gerne videreføre, da jeg ser det som en vigtig faktor for at kunne fastholde dygtige medarbejdere. Det er også vigtigt at kende provstiets økonomi, så man ved hvilke handlemuligheder der gives både på provstiniveau og lokalt i sognene. Som provst vil jeg også beflitte mig på at være biskoppen en god forvalter, og føre ordentligt tilsyn med kirkernes og præsteembedernes ejendom, så vi kan række det videre til de næste generationer i god stand.

Men vi er også kirke i et samfund! Så provstens opgave må også være at blande sig som kirkens mand i det omkringliggende samfund. Kirken er jo ikke en øde ø, men bygget af masser af mennesker, der lever i et samfund, som vi skal tage del i og tage medansvar for.

Jeg håber at blive til glæde og gavn for mange i mit virke som provst i Vejle provsti.


- Dorte Volck Paulsen.