Ledige stillinger
Nyheder

Aabenraa, Høje Kolstrup Kirke søger organist

Ansøgningsfrist: 7. april 2019


En deltidsstilling som organist ved Højs Kolstrup Kirke er ledig og ønskes besat 1. juni eller snarest muligt.

Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirkeliv med både tradition og fornyelse samt teologisk bredde. Der er tre kirker, kirkegård og kirkegårdskapel. Der er i alt fire organister, og sognet har børnekor, pigekor, voksenkor samt danske og tyske kirkesangere. 

Høje Kolstrup Kirke er en moderne kirke fra 1998 med 330 pladser.

Der er fast tilknyttet tre præster og kirketjener til kirken. Der afholdes danske og tyske gudstjenester, samt forskellige særgudstjenester. Endvidere knytter der sig koncertliv til kirken.

Høje Kolstrup Kirke har et velklingende og letspillende orgel fra Marcussen & Søn fra 2005 med 20 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.

Organisten løser følgende opgaver:

  • Spiller ved højmesser og gudstjenester med både dansk og tysk liturgi og salmevalg samt ved kirkelige handlinger.
  • Afhængig af ansøgers kompetencer: planlægge koncerter eller korledelse.
  • Deltager ved foredrags- og sangaftener samt ved andre kirkelige aktiviteter.
  • Spiller lejlighedsvist i kapellet og i de øvrige to kirker.


Læs hele stillingsopslaget her

Læs om Aabenraa Sogn på sogn.dk