Ledige stillinger
Nyheder

Burkal Kirke søger graver

Ansøgningsfrist: 30. april 2019


Menighedsrådets stillingsopslag:

Stillingen som graver ved Burkal kirke, Burkal sogn er ledig til besættelse 1. juni 2019 eller snarest derefter. 
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer gennemsnitligt pr. uge 

Graveren skal varetage følgende opgaver: 

  • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, herunder i et tæt samarbejde med kirkeværge, formand for kirkeudvalg i forbindelse med langtids planlægning af kirkegårdens fremtidige fremtoning, gravfæstelser og drift. 
  • Til stillingen er der tilknyttet administrative opgaver i samarbejder med det øvrige team, der er tilknyttet kirkegården.
  • Kirketjeneste ved søn- og helligdagsgudstjenester og kirkelige handlinger.

Ansættelse sker ved Burkal Sogns Menighedsråd beliggende Burkal Kirkevej 2, 6372 Bylderup Bov. 
 

Vi forventer, at du: 

  • kan arbejde selvstændig og have gode samarbejdsevner.
  • har kendskab fra lignende stilling eller til det grønne område - en fordel men ikke et krav.
  • er villig til at deltage i relevante kurser. Det kan oplyses at de 5 ugers obligatoriske uddannelse for gravere skal gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Ansøgere uden gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 1. Årslønnen aftales her indenfor intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 289.194,34 kr. 

Ansøgere med gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2. Årslønnen aftales her indenfor intervallet 281.784,56 kr. – 359.274,99 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 295.874,22 kr. 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til Heddie Hornstrup på mail: 9056@sogn.dk

Ansøgning med relevante bilag skal sendes til Heddie Hornstrup på mail 9056@sogn.dk eller lægges i formandens postkasse på adressen:                                                                              

Heddie Hornstrup 
Burkal Skolevej 48C 
6372 Bylderup-Bov

Ansøgning skal være menighedsrådet i hænde senest den 30 April kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i løbet af de 2 første uger af maj. 
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


Læs om Burkal Sogn på sogn.dk