Kontakt
Stiftets medarbejdere

Kontakt:

Alle skriftlige henvendelser til Haderslev Stift bør sendes til vores hovedmail på kmhad@km.dk. På den måde sikrer vi, at din henvendelse når frem til den rette modtager, og at den bliver journaliseret.
Telefonisk kontakt må meget gerne ske til medarbejdernes direkte telefonnumre.

Telefonisk henvendelse til stiftet bør ske direkte til de enkelte stiftsmedarbejdere, enten på de anførte direkte numre eller mobilnumre. Vores telefontid er 9.00-15.00, fredag dog 9.00-14.00. 
Har du brug for at kontakte os via omstillingen er denne åben hver dag mellem 10.00-14.00 på telefon nummer 7452 2025.

Vores medarbejderes arbejdsopgaver og kontaktoplysninger er som følger:


Personalrådgivning
 

Lisbet Smidt Olsen

Lisbet Schmidt Olsen

Løn- og personalemedarbejder
Direkte tlf.nr.: 73 52 45 85
Mobil: 22 90 32 47
Mail: lso@km.dk

Drejer din henvendelse sig om FLØS, kontakt da: Løncenteret på 73 52 45 82 eller slmhad@km.dk.

Sagsområder:

 • Rådgivning til alle menighedsråd og provstiudvalg i Haderslev Stift på alle områder for kirkefunktionærer.

 


Henrik Aagaard Madsen

Henrik Aagaard Madsen

Løn- og personalemedarbejder
Direkte tlf.nr.: 73 52 45 99
Mail: hem@km.dk

Drejer din henvendelse sig om FLØS, kontakt da: Løncenteret på 73 52 45 82 eller slmhad@km.dk.
 

Sagsområder:

 • Rådgivning til alle menighedsråd og provstiudvalg i Haderslev Stift på alle områder for kirkefunktionærer.
Bettina Nielsen

Bettina Nielsen

Løn- og personalemedarbejder
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 86
Mail: beni@km.dk
 

Drejer din henvendelse sig om FLØS, kontakt da: Løncenteret på 73 52 45 82 eller slmhad@km.dk.

Sagsområder:

 • Rådgivning til alle menighedsråd og provstiudvalg i Haderslev Stift på alle områder for kirkefunktionærer.

Generel juridisk hjælp og byggesager
 

Anne Mette Ladekær Christensen

Anne Mette Ladekær Christensen

Jurist
Direkte tlf.nr.: 71 94 45 75
Mail: amlc@km.dk
 

Sagsområder:

 • Generel rådgivning af menighedsråd, provstiudvalg, præster og provster i Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Hedensted provstier inden for alle emner og forhold.
 • Byggesager.
 • Plansager.
 • Spørgsmål om askedeling
 • Køb/salg af jord i alle provstier.

 

 

 


Maria Halken Linemann

Maria Halken Linemann

Administrativ medarbejder
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 96
Mail: mahl@km.dk

Sagsområder:

 • ssagsbehandling vedr. byggesager i alle provstier i stiftet.
 • sagsbehandling vedr. lokalplaner i alle provstier i stiftet.
   
Mette Garder Jensen

Mette Garder Jensen

Jurist
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 92
Mail:mgj@km.dk


Sagsområder:

 • Generel rådgivning af menighedsråd, provstiudvalg, præster og provster i Vejle, Fredericia og Kolding provstier inden for alle emner og forhold.
 • Sekretariats- og juridisk betjening af biskop, stiftsråd og udvalg.
 • Præsteansættelser, præstelønforhandlinger, præster arbejdsmiljø/APV, GDPR og aktindsigt.
 • Valg til stiftsråd, provstiudvalg og menighedsråd.

Bispesekretær

 

Heidi Hinrichsen

Heidi Jessen Hinrichsen

Administrativ medarbejder
Direkte tlf. nr.:  73 52 45 84
Mail: hj@km.dk

Sagsområder:

 • Sekretær for biskoppen
 • Indberetning af præsteløn for alle præster i stiftet.
 • Sagsbehandling vedr. præstesager i samtlige provstier i stiftet.
 • Vedligeholdelse af oplysninger i KIS.

Kommunikation, migrantarbejdet og stiftsudvalgene

 

Lene Kjældgaard

Lene Kjældgaard

Kommunikationskonsulent
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 80
Mobil: 31 41 25 26
Mail: lek@km.dk


Sagsområder:

 • Presserådgivning til alle menighedsråd, præster og provster i stiftet.
 • Ansvar for stiftets interne- og eksterne kommunikation.
 • Ansvar for stiftets hjemmeside og DAP.

Camilla Henriksen

Camilla Henriksen

Migrantkonsulent
Mobil: 21 47 03 04
Mail: cahe@km.dk

Pt. på barsel.


Sagsområder:

 • Haderslev Stifts migrantsamarbejde (et initiativ under stiftsrådet i Haderslev Stift).


   
Marianne Mølbæk

Marianne Mølbæk

Projekt- 
og eventkoordinator
Mobil: 40 14 15 72
Mail: mmm@km.dk


Sagsområder:

 • Ansvarlig for arrangementer og events.
 • Koordinering af projekter.   

Biak Chin Par Lian

Biak Chin Par Lian (Chin Chin)

Migrantkonsulent
Mobil: 21 47 03 04
Mail: bcpl@km.dk

Barselsvikar for Camilla Henriksen


Sagsområder:

 • Haderslev Stifts migrantsamarbejde (et initiativ under stiftsrådet i Haderslev Stift).


   

Økonomi og administration

 

Lars Chr. Kjærgaard

Stiftskontorchef
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 93
Mobil: 29 61 27 83
Mail: lck@km.dk

Sagsområder:

 • Daglig leder af stiftskontoret.
 • Juridisk rådgiver for biskoppen.
 • Tilsyns- og klagesager.
 • Personsager vedrørende præster og provster
 • Generelle sager (høringer, økonomi m.v.).
 • EDB-ansvarlig
   

Annelise Mohr

Annelise Mohr

Økonomimedarbejder
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 83
Mail: am@km.dk
 

Sagsområder:

 • Kasse, regnskab og værdipapirer.
 • bygningsvedligeholdelse og have.
 • Indkøb og leasing af kopimaskiner, printere, edb-udstyr og telefoner.

   

Ulla Jensen Kjær

Ulla Jensen Kjær

Administrativ medarbejder
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 91
Mail: ujk@km.dk

Sagsområder:

 • Redaktør på DAP/hjemmeside
 • Journalisering
 • IT-ansvarlig

   

Stiftskonsulenter

 

Iben Munk Davids

Iben Munk Davids

Uddannelseskonsulent
Mobil nr.: 29 33 62 03
Mail: imd@km.dk

Sagsområder:

 • Insourcing af nyuddannede og nyansatte præster
Anne Margrethe Hvas

Anne Margrethe Hvas

Religionpædagogisk konsulent
Mobil nr.: 30 60 73 30
Mail: amrh@km.dk

Sagsområder:

 • Hjælp til alle præster i stiftet med undervisning af konfirmander

Teologi for voksne
 

Bent Andreasen

Bent Andreasen

Mail: bean@km.dk

Sagsområder:

 • Tovholder og ansvarlig for undervisningen på ”Teologi for Voksne”

Brug den officielle postkasse:


Al officiel post skal sendes til kmhad@km.dk - ikke til enkeltpersoner.

Post til enkeltpersoner betragtes ikke som officiel post, og kan derfor ikke forventes besvaret inden for den normale svarfrist på 14 dage. 
 


Stiftets kontaktinfo

Haderslev Stift
Ribe Landevej 37 
6100 Haderslev

Mail:  kmhad@km.dk

Tlf.nr. 74 52 20 25  
Man-fredag 10 - 14

EAN: 5798000818750 
CVR: 50270513

 

Stiftets telefontid er ændret fra mandag den 27. juni til og med den 7. august 2022

Stiftspersonalet afvikler ferie på skift og der må forventes længere sagsbehandlingstider i sommerferieperioden.


Man-torsdag: kl. 10 - 14
fredag: kl. 10 - 13

 

Biskop Marianne Christiansen

Velkommen i menighedsrådet

Se folderen med stiftets personale (2021)

 

 

Fotos: 
Haderslev Stift/Lene Esthave