Kontakt
Stiftets medarbejdere

Medarbejdere:
 

Lars Chr. Kjærgaard

Kontorchef og daglig leder af stiftskontoret, samt juridisk rådgiver for biskoppen.
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 93.
Mobil: 29 61 27 83.
Mail: lck@km.dk
 

Ulla Jensen Kjær

Sekretær for biskoppen og stiftskontorchefen.
Journalisering og IT-ansvarlig. 
Redaktør på DAP/hjemmeside.
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 91.
Mail: ujk@km.dk

Heidi Jessen Hinrichsen

Sekretær for biskoppen og stiftskontorchefen.
Sagsbehandling vedr. præstesager i samtlige provstier.
Direkte tlf. nr.:  73 52 45 84.
Mail: hj@km.dk
 

Kristian Møller Rasmussen

AC-fuldmægtig. Sekretariats- og juridisk betjening af biskop, stiftsråd, udvalg og menighedsråd. Projektleder og tovholder i forskellige udviklingstiltag.
Rådgivning af menighedsråd, provstiudvalg, præster, provster i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Provstier.
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 92.
Mail: kmr@km.dk

Maria Halken Linemann

Sagsbehandling vedr. lokalplaner og byggesager, samt ansvarlig for indkøb.
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 96.
Mail: mahl@km.dk

Anne Mette Ladekær Christensen

Specialkonsulent/stiftsjurist.
Rådgivning af menighedsråd, provstiudvalg, præster og provster i Hedensted, Vejle, Fredericia og Kolding Provstier.
Direkte tlf.nr.: 73 52 45 98.
Mail: amlc@km.dk
 

Tina Okholm Christensen

Receptionist
Direkte tlf.nr.: 73 52 45 94. 
Mail: toch@km.dk

 

Mette Hee Staal

Migrantkonsulent
Haderslev Stifts migrantsamarbejde er et initiativ under stiftsrådet i Haderslev Stift. 

Mobil: 21 47 03 04.
Mail: mehl@km.dk

Mette Hee Staal er i øjeblikket på barsel.

Lene Kjældgaard

Presse og kommunikation 
Intern- og ekstern kommunikation samt presserådgivning. 

Direkte tlf. nr.: 73 52 45 80.
Mobil: 31 41 25 26.
Mail: lek@km.dk

Annelise Mohr

Bogholderi og regnskab.
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 83.
Mail: am@km.dk

Camilla Henriksen

Migrantkonsulent. 

Haderslev Stifts migrantsamarbejde er et initiativ under stiftsrådet i Haderslev Stift. 

Mobil: 25 70 28 67
Mail: che@km.dk

Barselsvikar for Mette Hee Staal.

 

Marianne Mølbæk

Projektkoordinator og ansvarlig for arrangementer og events.

Mobil: 40 14 15 72.
Mail: mmm@km.dk

Løncenter og personalerådgivning:
 

Lisbet Schmidt Olsen

Forestår al lønbehandling for sognene i Haderslev Stift, herunder vejledning i brug af FLØS-lønsystemet samt underliggende systemer. 

Rådgivning på alle områder for kirkefunktionærer samt præsteløn og diverse godtgørelser for Haderslev, Aabenraa og Hedensted provstier.

Præsteløn og diverse godtgørelser i Kolding Provsti.

Direkte tlf.nr.: 73 52 45 85.
Mobil: 22 90 32 47.
Mail: lso@km.dk

Drejer din henvendelse sig om FLØS, kontakt da: Løncenteret på 73 52 45 82 eller slmhad@km.dk.

Henrik Aagaard Madsen 

Forestår al lønbehandling for sognene i Haderslev Stift, herunder vejledning i brug af FLØS-lønsystemet samt underliggende systemer.

Rådgivning på alle områder for kirkefunktionærer samt præsteløn og diverse godtgørelser for Sønderborg, Vejle og Fredericia provstier.

Rådgivning på alle områder for kirkefunktionærer Kolding Provsti.

Direkte tlf.nr.: 73 52 45 99.
Mobil: 23 43 21 30.
Mail: hem@km.dk

Drejer din henvendelse sig om FLØS, kontakt da: Løncenteret på 73 52 45 82 eller slmhad@km.dk.

Bettina Nielsen

Forestår lønbehandling for sognene i Haderslev Stift, herunder vejledning i brug af FLØS-lønsystemet samt underliggende systemer. 

Direkte tlf. nr.: 73 52 45 86.
Mail: beni@km.dk

Drejer din henvendelse sig om FLØS, kontakt da: Løncenteret på 73 52 45 82 eller slmhad@km.dk.

Brug den officielle postkasse:

Al officiel post skal sendes til kmhad@km.dk - ikke til enkeltpersoner.
Post til enkeltpersoner betragtes ikke som officiel post og kan derfor ikke forventes besvaret inden for den normale svarfrist på 14 dage. 

Stiftets kontaktinfo

Haderslev Stift
Ribe Landevej 37 
6100 Haderslev

Mail:  kmhad@km.dk

Tlf.nr. 74 52 20 25  
Man-torsdag 9.30-15.00
Fredag: 9.30-14.00

EAN: 5798000818750 
CVR: 50270513