Kontakt
Stiftets medarbejdere

Medarbejdere:
 

Lars Chr. Kjærgaard

Lars Chr. Kjærgaard

Kontorchef og daglig leder af stiftskontoret, samt juridisk rådgiver for biskoppen
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 93.
Mobil: 29 61 27 83.
Mail: lck@km.dk
 

Ulla Jensen Kjær

Ulla Jensen Kjær

Sekretær for biskoppen og stiftskontorchefen
Journalisering og IT-ansvarlig. 
Redaktør på DAP/hjemmeside.
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 91.
Mail: ujk@km.dk

Heidi Hinrichsen

Heidi Jessen Hinrichsen

Sekretær for biskoppen og stiftskontorchefen
Sagsbehandling vedr. præstesager i samtlige provstier.
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 84.
Mail: hj@km.dk
 

Mette Garder Jensen

Mette Garder Jensen

Stiftsfuldmægtig
 Sekretariats- og juridisk betjening af biskop, stiftsråd og udvalg.
Generel rådgivning af menighedsråd, provstiudvalg, præster og provster i Vejle, Fredericia og Kolding provstier. Præsteansættelser, præster arbejdsmiljø/APV, GDPR og aktindsigt.
Valg til stiftsråd, provstiudvalg og menighedsråd.
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 92.
Mail: mgj@km.dk

Maria Halken Linemann

Maria Halken Linemann

Sagsbehandler
Sagsbehandling vedr. lokalplaner og byggesager, samt ansvarlig for indkøb.
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 96.
Mail: mahl@km.dk

Anne Mette Ladekær Christensen

Anne Mette Ladekær Christensen

Specialkonsulent/stiftsjurist
Generel rådgivning af menighedsråd, provstiudvalg, præster og provster i Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Hedensted provstier. 
Bygge- og plansager, rådgivningsaftaler, spørgsmål om askedeling og køb/salg af jord i alle provstier.
Direkte tlf.nr.: 71 94 45 75.
Mail: amlc@km.dk
 

Camilla Henriksen

Camilla Henriksen

Migrantkonsulent 
Haderslev Stifts migrantsamarbejde er et initiativ under stiftsrådet i Haderslev Stift. 
Direkte tlf. nr.: 21 47 03 04.
Mail: cahe@km.dk

Pt. på barsel.
 

Lene Kjældgaard

Lene Kjældgaard

Presse og kommunikation 
Intern og ekstern kommunikation samt presserådgivning. 

Direkte tlf. nr.: 73 52 45 80.
Mobil: 31 41 25 26.
Mail: lek@km.dk

Annelise Mohr

Annelise Mohr

Bogholderi og regnskab
Direkte tlf. nr.: 73 52 45 83.
Mail: am@km.dk 

Biak Chin Par Lian

Biak Chin Par Lian 

Migrantkonsulent
Haderslev Stifts migrantsamarbejde er et initiativ under stiftsrådet i Haderslev Stift. 
Mobil: 21 47 03 04.
Mail: bcpl@km.dk

Barselsvikar for Camilla Henriksen.
 

Marianne Mølbæk

Marianne Mølbæk

Projektkoordinator og ansvarlig for arrangementer og events

Mobil: 40 14 15 72.
Mail: mmm@km.dk

Løncenter og personalerådgivning:
 

Lisbet Smidt Olsen

Lisbet Schmidt Olsen

Forestår al lønbehandling for sognene i Haderslev Stift, herunder vejledning i brug af FLØS-lønsystemet samt underliggende systemer. 

Rådgivning på alle områder for kirkefunktionærer samt præsteløn og diverse godtgørelser for Haderslev, Aabenraa og Hedensted provstier.

Præsteløn og diverse godtgørelser i Kolding Provsti.

Direkte tlf.nr.: 73 52 45 85.
Mobil: 22 90 32 47.
Mail: lso@km.dk

Drejer din henvendelse sig om FLØS, kontakt da: Løncenteret på 73 52 45 82 eller slmhad@km.dk.

Bettina Nielsen

Bettina Nielsen

Forestår lønbehandling for sognene i Haderslev Stift, herunder vejledning i brug af FLØS-lønsystemet samt underliggende systemer. 

Direkte tlf. nr.: 73 52 45 86.
Mail: beni@km.dk

Drejer din henvendelse sig om FLØS, kontakt da: Løncenteret på 73 52 45 82 eller slmhad@km.dk.
 


Henrik Aagaard Madsen

Henrik Aagaard Madsen

Forestår al lønbehandling for sognene i Haderslev Stift, herunder vejledning i brug af FLØS-lønsystemet samt underliggende systemer.

Rådgivning på alle områder for kirkefunktionærer samt præsteløn og diverse godtgørelser for Sønderborg, Vejle og Fredericia provstier.

Rådgivning på alle områder for kirkefunktionærer Kolding Provsti.

Direkte tlf.nr.: 73 52 45 99.
Mail: hem@km.dk

Drejer din henvendelse sig om FLØS, kontakt da: Løncenteret på 73 52 45 82 eller slmhad@km.dk.
 


Brug den officielle postkasse:


Al officiel post skal sendes til kmhad@km.dk - ikke til enkeltpersoner.

Post til enkeltpersoner betragtes ikke som officiel post, og kan derfor ikke forventes besvaret inden for den normale svarfrist på 14 dage. 
 


Stiftets kontaktinfo

Haderslev Stift
Ribe Landevej 37 
6100 Haderslev

Mail:  kmhad@km.dk

Tlf.nr. 74 52 20 25  
Man-torsdag 9.30-15.00
Fredag: 9.30-14.00

EAN: 5798000818750 
CVR: 50270513

 

Fotos: 
Haderslev Stift/Lene Esthave