Kontakt
Sekretariat for byggesager

Sekretariat for byggesager

Maria Halken Linemann

Sagsbehandling vedr. lokalplaner og byggesager, ansvarlig for indkøb.
Direkte tlf.nr. 7352 4596
Mail: mahl@km.dk

Nina Billund

Sagsbehandling vedr. byggesager
Direkte tlf.nr. 7352 4598
Mail: nb@km.dk
Vikarierende - træffes tirsdage indtil ultimo juni 2019. 

Brug den officielle postkasse:

Al officiel post skal sendes til kmhad@km.dk - ikke til enkeltpersoner.
Post til enkeltpersoner betragtes ikke som officiel post og kan derfor ikke forventes besvaret inden for den normale svarfrist på 14 dage.