Kontakt
Medarbejdere

Medarbejdere:
 

Lars Chr. Kjærgaard

Kontorchef, daglig leder af stiftskontoret, juridisk rådgiver for biskoppen
Direkte tlf.nr. 73 52 45 93
Mobil 29 61 27 83
Mail: lck@km.dk

 

Ulla Jensen Kjær

Sekretær for biskoppen og stiftskontorchefen
Journalisering. IT-ansvarlig. 
Redaktør DAP/hjemmeside.
Direkte tlf.nr. 73 52 45 91
Mail: ujk@km.dk

Heidi Jessen Hinrichsen

Sekretær for biskoppen og stiftskontorchefen
Sagsbehandling vedr. præstesager i samtlige provstier.
Direkte tlf.nr. 73 52 45 84
Mail: hj@km.dk

 

Kristian Møller Rasmussen

AC-fuldmægtig. Sekretariats- og juridisk betjening af biskop, stiftsråd, udvalg og menighedsråd. Projektleder og tovholder i forskellige udviklingstiltag
Direkte tlf.nr.: 73 52 45 92
Mail: kmr@km.dk

Maria Halken Linemann

Sagsbehandling vedr. lokalplaner og byggesager, ansvarlig for indkøb.
Direkte tlf.nr. 73 52 45 96
Mail: mahl@km.dk

Anne Mette Ladekær Christensen

Specialkonsulent/stiftsjurist
Direkte tlf.nr. 73 52 45 98
Mail: amlc@km.dk
 

Sabrina Kristensen

Receptionist
Direkte tlf.nr. 73 52 45 94 
Mail: sak@km.dk

 

Mette Hee Staal

Migrantkonsulent
Haderslev Stifts migrantsamarbejde er et initiativ under stiftsrådet i Haderslev Stift.

Mobil 2147 0304
Mail: mehl@km.dk

 

Lene Kjældgaard

Presse og kommunikation 
Intern- og ekstern kommunikation samt presserådgivning. 

Direkte tlf.nr. 73 52 45 80
Mobil  31 41 25 26
Mail: lek@km.dk

Annelise Mohr

Bogholderi og regnskab
Direkte tlf.nr. 73 52 45 83
Mail: am@km.dk

 

Marianne Mølbæk

Projektkoordinator
Arrangementer og events.

Mobil  40 14 15 72
Mail: mmm@km.dk

Løncenter og personalerådgivning:
 

Lisbet Schmidt Olsen

Forestår al lønbehandling for sognene i Haderslev Stift, herunder vejledning i brug af FLØS-lønsystemet samt underliggende systemer. 
Rådgivning på alle områder for kirkefunktionærer samt præsteløn og diverse godtgørelser for Haderslev, Aabenraa og Hedensted provstier.
Præsteløn og diverse godtgørelser i Kolding Provsti.
Direkte tlf.nr. 73 52 45 85
Løncenter: 73 52 45 82
Mobil: 22 90 32 47
Mail: lso@km.dk

Henrik Aagaard Madsen 

Forestår al lønbehandling for sognene i Haderslev Stift, herunder vejledning i brug af FLØS-lønsystemet samt underliggende systemer.
Rådgivning på alle områder for kirkefunktionærer samt præsteløn og diverse godtgørelser for Sønderborg, Vejle og Fredericia provstier.
Rådgivning på alle områder for kirkefunktionærer Kolding Provsti.
Direkte tlf.nr. 73 52 45 99
Løncenter: 73 52 45 82
Mobil: 23 43 21 30
Mail: hem@km.dk

Bettina Nielsen

Forestår lønbehandling for sognene i Haderslev Stift, herunder vejledning i brug af FLØS-lønsystemet samt underliggende systemer. 
Direkte tlf.nr.: 73 52 45 86
Løncenter: 73 52 45 82
Mail: beni@km.dk

Brug den officielle postkasse:

Al officiel post skal sendes til kmhad@km.dk - ikke til enkeltpersoner.
Post til enkeltpersoner betragtes ikke som officiel post og kan derfor ikke forventes besvaret inden for den normale svarfrist på 14 dage. 

Stiftets kontaktinfo

Haderslev Stift
Ribe Landevej 37 
6100 Haderslev

Mail:  kmhad@km.dk

Tlf.nr. 74 52 20 25  
Man-torsdag 9.30-15.00
Fredag: 9.30-14.00

EAN: 5798000818750 
CVR: 50270513