Ledige stillinger i Stiftet
Nyheder

Seest Kirke søger sognepræst

Ansøgningsfrist: 30. september 2019


Stillingen som sognepræst i Seest Pastorat i Haderslev Stift er ledig fra 1. december 2019.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Det er en forudsætning for indplaceringen i løngruppe 2, at den, der ansættes, har gennemført den obligatoriske efteruddannelse samt har 6 års ansættelse indenfor Den Danske Folkekirke.


Læs hele stillingsopslaget her

Læs stillingsbeskrivelsen her

Læs om Seest Kirke på sogn.dk