Ledige stillinger i Stiftet
Nyheder

Ravsted-Hellevad-Egvad Kirker søger sognepræst

Ansøgningsfrist: 30. september 2019

 

Stillingen som sognepræst i Ravsted-Hellevad-Egvad Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 15. december 2019.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet  grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Læs hele stillingsopslaget her

Læs om Ravsted, Hellevad og Egvad Sogne på sogn.dk