Ledige stillinger i Stiftet
Nyheder

Broager-Dybbøl Pastorat søger midlertidig sognepræst i perioden:
1. januar til 31. august 2020

Ansøgningsfrist: den 16. december 

 

En stilling som sognepræst i Broager-Dybbøl Pastorat i Haderslev Stift skal besættes midlertidig ved konstitution. Konstitutionen, sker for perioden 1. januar  - 31. august 2020

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der ydes tillige et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Broager og Dybbøl sogne glæder sig til i fællesskab at ansætte en præst, der:

Er teologisk velfunderet

Er god til at tale med mennesker i alle livets situationer, gerne opsøgende og tør være synlig

Vil indgå i arbejde med børn og gerne kommer med nye ideer til arbejde med børn i minikonfirmandalderen

Er en god samarbejdspartner, som har lyst til at indgå i kirkernes gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter

 

Vi tilbyder:

Et godt arbejdsmiljø med engagerede medarbejdere

Velfungerende menighedsråd, med underudvalg der er åbne for nye tiltag i samarbejde med præster og de ansatte

Gode kontorfaciliteter og lokaleforhold til konfirmandundervisning og møder i Kirkelade og Sognegård.

 

Læs mere om Broager-Dybbøl Pastorat her:

Læs det fulde stillingsopslag her: