Ledige stillinger i Stiftet
Nyheder

Bov-Holbøl Kirke søger sognepræst

Ansøgningsfrist: 30. september 2019


Stillingen som sognepræst i Bov-Holbøl Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 1. december 2019.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet  grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Læs hele stillingsopslaget her

Læs om Bov og Holbøl Sogn på sogn.dk

 

Bov Kirke

Holbøl Kirke