Kontakt
Generel juridisk rådgivning

Generel juridisk rådgivning

Lars Chr. Kjærgaard

Kontorchef, daglig leder af stiftskontoret, juridisk rådgiver for biskoppen.
Direkte tlf.nr. 7352 4593
Mobil 2961 2783
Mail: lck@km.dk

Brug den officielle postkasse:

Al officiel post skal sendes til kmhad@km.dk - ikke til enkeltpersoner.
Post til enkeltpersoner betragtes ikke som officiel post og kan derfor ikke forventes besvaret inden for den normale svarfrist på 14 dage.