Kontakt
Biskoppens sekretariat

Biskoppens sekretariat

Lars Chr. Kjærgaard

Kontorchef, daglig leder af stiftskontoret, juridisk rådgiver for biskoppen
Direkte tlf.nr. 7352 4593
Mobil 2961 2783
Mail: lck@km.dk

Ulla Jensen Kjær

Sekretær for biskoppen og stiftskontorchefen
Journalisering. IT-ansvarlig. Redaktør DAP/hjemmeside.
Direkte tlf.nr. 7352 4591
Mail: ujk@km.dk

Heidi Jessen Hinrichsen

Sekretær for biskoppen og stiftskontorchefen
Sagsbehandling vedr. præstesager i samtlige provstier.
Direkte tlf.nr. 7352 4584
Mail: hj@km.dk

 

Kristian Møller Rasmussen

AC-fuldmægtig. Sekretariats- og juridisk betjening af biskop, stiftsråd, udvalg og menighedsråd. Projektleder og tovholder i forskellige udviklingstiltag
Direkte tlf.nr.: 7352 4592
Mail: kmr@km.dk

Brug den officielle postkasse:

Al officiel post skal sendes til kmhad@km.dk - ikke til enkeltpersoner.
Post til enkeltpersoner betragtes ikke som officiel post og kan derfor ikke forventes besvaret inden for den normale svarfrist på 14 dage.