Stiftsøvrigheden
Sektormyndighed

Statslig sektormyndighed

Stiftsøvrigheden er statslig sektormyndighed for kirkelige anliggender i henhold til planloven.

Statslig sektormyndighed

Stiftsøvrigheden er statslig sektormyndighed for kirkelige anliggender i henhold til planloven. Om de sektorinteresser, denne sektormyndighed skal varetage, hedder det i kapitel 8.3  i oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen:

"Kirkerne udgør en væsentlig del af historien for mange landsbyer og fremstår i dag som markante kulturhistoriske kendingsmærker i landskabet. Det er et mål, at de udpegede kirkeomgivelser ajourføres, og at kommuneplanen fortsat er med til at sikre, at kirkerne og deres omgivelser bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet og respekteres i den kommunale planlægning."

Typiske opgaver

  • Høringer i forbindelse med tiltag i kirkens nære og fjerne omgivelser, dvs. tiltag som påvirker indsigten til og udsigten fra kirken
  • Sagsbehandling af istandsættelse af kirkebygninger og andre bygninger inden for kirkegårde
  • Sagsbehandling ved istandsættelse af fredede præstegårde

Når sognene skal bygge:

Stifterne har i fællesskab udarbejdet en vejledning til brug for menighedsråd og provstiudvalg i forbindelse med deres behandling af bygge- og anlægsopgaver.
Vejledningen er som udgangspunkt tilgængelig på DAP'en (Den digitale Arbejdsplads), men findes også her - senest opdateret 2014.