Haderslev Stift
Stiftsøvrigheden

Stiftsøvrigheden

Administrationen af stiftet sker gennem bispeembedet og Stiftsøvrigheden.

  • Bispeembedet har tilsynet med præsterne og det kirkelige liv i sognene.
  • Stiftsøvrigheden har tilsynet med sognenes administrative og økonomiske forhold.

Stiftsøvrigheden består af biskoppen og stiftamtmanden, men tilsynet udøves i samarbejde med provster og provstiudvalg.

Desuden er Stiftsøvrigheden rådgivende i en række juridiske, økonomiske og tekniske spørgsmål. Det handler bl.a. om at godkende ændringer af kirkebygninger, kirkegårde og præsteboliger - f.eks. udvidelse af en kirkegård. 
Stiftets konsulenter vil ofte være inddraget i denne sammenhæng.

Stiftsøvrighedens tilsynsfunktion består bl.a. i  at sikre, at beslutninger og iværksættelsen af dem sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stiftsøvrigheden betjenes af stiftsadministrationen, hvis leder er stiftskontorchefen.

Stiftsøvrighedens typiske opgaver er:

  • Plansager, dvs. høringer i forbindelse med lokalplaner og overordnet kommunal planlægning
  • Høringer i forbindelse med tiltag i kirkens nære og fjerne omgivelser, dvs. tiltag som påvirker indsigten til og udsigten fra kirken
  • Sagsbehandling af istandsættelse af kirkebygninger og andre bygninger inden for kirkegårde
  • Sagsbehandling ved istandsættelse af fredede præstegårde