Fire områder
Løn og personale

Løn- og personalerådgivning

Menighedsrådene kan på stiftsadministrationen bl.a. hente hjælp til at udarbejde stillingsopslag. Stiftet bistår efter aftale, f.eks. med opmåling af stillinger eller ved forhandling af stillingsnormering. Man kan også få hjælp til udarbejdelse af diverse ansættelsespapirer og arbejdsbeskrivelser. Stiftet kan desuden deltage i samtaler og møder i forbindelse med uenigheder og fortolkningstvivl, f.eks. mellem menighedsråd og ansatte.

FLØS er et lønsystem udviklet specielt til folkekirken. Systemet er bygget op over de overenskomster og cirkulærer, der skal tages hensyn til i forbindelse med lønudbetaling til ansatte i folkekirken.
Systemet opdateres automatisk med de seneste lovændringer, og gennem regelmæssige nyhedsbreve informerer FLØS sine brugere om de nyeste ændringer på løn- og personaleområdet.
Et af målene med FLØS er at lette administrationen for menighedsrådenes kontaktpersoner/lønansvarlige.


Stifternes løncenter for menighedsråd:
Tlf. 7352 4582

Træffetider:
Mandag til torsdag:
10.00 – 15.00
Fredag: 10.00 -14.00