Fire områder
Byggesager

Rådgivning om byggesager

Stiftsadministrationen rådgiver i forbindelse med juridiske spørgsmål i sager om f.eks. rådgivningskontrakter, udbud i forbindelse med byggesager, køb og salg samt leje- og forpagtningskontrakter.
Menighedsrådene kan også få råd og vejledning til forberedelse og tilrettelægning af byggesager, evt. sammen med konsulenterne, også i planlægningsfasen. Rammerne for et byggeri fastlægges i et tæt samarbejde mellem menighedsrådene, provstiudvalgene og stiftet, så man tidligt i forløbet får indhentet den nødvendige faglige og økonomiske viden.

Det sker på området:

Konsulentrunde i april

Har sognet et byggeønske, som menighedsrådet gerne vil vende med konsulenterne? Så skal der bydes ind på næste konsulentrunde, som finder sted 24. og 25. april.… Læs mere

Konsulentrunde i oktober

Har sognet et byggeønske, som menighedsrådet gerne vil vende med konsulenterne? Så skal der bydes ind på næste konsulentrunde, som finder sted 4.-5. oktober. … Læs mere

Ny konsulentrunde i maj

Forårets konsulentrunde, hvor menighedsrådene kan møde fire faglige konsulenter, er nu lagt i kalenderen. Datoerne er torsdag den 19. maj og fredag den 20. maj 2016. Her har menighedsrådene mulighed for at aftale møde med den kongelige bygningsinspektør, kirkegårdskonsulenten,  varmekonsulenten og en repræsentant fra Nationalmuseet. Henvendelse til stiftet på forhånd - senest 21. april.… Læs mere

Temamøderne er i gang

Efterårets tre temamøder, der erstatter konsulentrunden i efteråret 2015, gik i gang i Ulkebøl med bl.a. en veloplagt Kgl. bygningsinspektør.… Læs mere

Fælles byggevejledning

Har du som rådgiver ikke adgang til den digitale arbejdsplads, hvor den altid opdaterede vejledning, menighedsråd og provstiudvalg bruger, har fast plads, kan du finde en printvenlig version her.… Læs mere

Kgl. Bygningsinspektør stopper

En af de sidste chancer for at møde og trække på Niels Viums erfaring fra næsten 20 år med folkekirkens bygninger er efterårets tre temamøder om byggesager.… Læs mere


Gik du glip af byggemøderne i 2015?

Se konsulenternes materialer på den digitale arbejdsplads (DAP)