Haderslev Stift
Stiftsadministrationen

Rådgivning og vejledning

Stiftsadministrationens hovedopgave er sekretariatsbistand til biskoppen, stiftsøvrigheden og stiftsrådet.

I de senere år har menighedsråd og provstiudvalg fået flere opgaver og mere kompetence. I den forbindelse har stiftsadministrationens opgaver ændret sig i retning af mere samarbejde med og rådgivning over for menighedsråd og provstiudvalg. Stiftet betragter i dag rådgivning og vejledning til menighedsråd og provstiudvalg som en hovedopgave.
Stiftsadministrationen bistår desuden med kontakt til en række fagkonsulenter, der afgiver udtalelser bl.a. til brug ved behandling af ansøgninger fra menighedsrådene om godkendelse af arbejder ved og på kirker, kirkegårde og øvrige ejendomme.
Kontakt administrationen og/eller læs mere her.

Al officiel kontakt skal ske til kmhad@km.dk - ikke til enkeltpersoner.

Vedr. KIS, Kirkernes Informationssystem:

Kontakt Henrik Madsen


Vedr. sogn.dk:

Rettelser vedr. præster:
kontakt Heidi Hinrichsen

Rettelser vedr. menighedsråd:
Kontakt Henrik Madsen

Vedr. DAP, den digitale arbejdsplads:

Kontakt Ulla Jensen Kjær