Haderslev Stift
Haderslev Stift

Oprettet ved Genforeningen

Stiftet, som det kendes i dag, blev oprettet ved lov af 30. juni 1922, kort efter Genforeningen i 1920. 

I lovteksten hedder det: 
”I anledning af den sønderjydske Landskirkes Indlemmelse i den danske Folkekirke oprettes der et nyt jydsk Stift med Bispesæde i Haderslev”. 
Med stiftets udstrækning forbandt man dele af det gamle slesvigske stifts sønderjyske sogne med sogne, der i århundreder har hørt til Ribe og Aarhus Stifter. Hensigten var at knytte det genvundne Sønderjylland nærmere til det øvrige Danmark efter næsten 60 års tysk regimente og en udmarvende 1. Verdenskrig. 

Årstal i række

Vor Frue Kirke i Haderslev blev først stiftets domkirke i 1924. Det betyder en række "store" årstal:

  • 2017 som 500-året for teserne på kirkedøren i Wittenberg
  • 2020 markerer Genforeningen
  • 2022 er 100-året for oprettelsen af Haderslev Stift
  • 2023 markerer året for valget af den første biskop over Haderslev Stift
  • 2024 markerer, at Vor Frue Kirke ved kongelig resolution den 5. marts blev domkirke for Haderslev Stift
  • 2026 - 500-året for, at Reformationen kom til Haderslev
  • 2036 - 500-året for, at Reformationen blev indført i hele Danmark. 

Første biskop

Haderslev Stifts første biskop, Ove Valdemar Ammundsen, blev valgt og bispeviet i 1923. Indtil da var stiftet blevet betjent ved konstitution.
Bispegården stod færdig i 1924.