Replik ang. Luthers jødehad

I et debatindlæg i JyskFynskes  Danmarks-sektion den 9. august efterlyser Svend Aage Nielsen mere afstandtagen fra Luthers jødehad fra folkekirkens side.… Læs mere

Marianne Christiansens tale ved kirkeministerens reception

I den reformatoriske bevægelse, som vi i år fejrer begyndelsen på, er den inderste kerne genopdagelsen af nåden. Kan nåden blive den drivende kraft i vores liv og samfund, i vores forhold til naturen og til verden, så er vi og verden godt hjulpet. Læs biskop Marianne Christiansens tale ved kirkeminister Mette Bocks reception efter festgudstjenesten 4. juni i Haderslev Domkirke.
Læs mere

Kronik: Fordi gudstjenesten angår alle

Gudstjenestelivet har på flere områder ændret sig i de senere år. Siden 1992-ordningen blev indført, har vi fået langt flere gudstjenester - en mangfoldighed af hverdagsgudstjenester og gudstjenester, der i genre og form har et andet præg end søndagsgudstjenesten med dens faste liturgi. Hvad er forholdet mellem højmessen og de andre gudstjenester? Kan disse gudstjenester alternere højmessen? Skal de have mere fastlagte liturgier?     
Fælles kronik i Kristeligt Dagblad 27. marts 2017 ved biskop Elof Westergaard, Tine Lindhardt og Marianne Christiansen.
Læs mere

Kronik: Troen er en modsigelse af enhver magtstruktur

"Tro, religion og kirke skal ikke have plads i samfundet. Tro, religion og kirke giver plads i samfundet". Kronik i Politiken 25. december 2016.… Læs mere

"Det går ikke an, at vi isolerer kirken fra verden"

 “Jeg tror, at mange mennesker i dag ofte misforstår Luthers toregimentelære, hvor han skelner mellem det verdslige og det åndelige. For mig at se har toregimentelæren fået det hvide snit i Danmark, og vi har i stedet fået en rigid opdeling mellem det verdslige og det åndelige, som ikke tidligere har været en del af et luthersk kirkesyn. Det går ikke an, at vi isolerer kirken fra verden”. 
Læs mere

Mod i mørket

Er det en hån mod menneskene i murbrokkerne at fejre jul? Er det at lukke ører og hjerte for flygtningenes og de forladtes gråd at synge: "Fred over jorden! Menneske, fryd dig - os er en evig frelser født"?… Læs mere

Domkirke eller streetdome? 

Mandag vil økonomiudvalget i Haderslev tage stilling til, hvilket motiv der skal markere Haderslev på et motorvejsskilt. Kirke og stift vil på det kraftigste opfordre økonomiudvalget til at pege på Haderslev Domkirke, som de næste 20 år vil have nationalt og internationalt fokus.… Læs mere

Politikerne er på vildspor med ”enighedspapiret”

Når man udhæver religiøse undervisningssituationer, herunder udtrykkeligt konfirmationsforberedelsen, studiekredse og den private sjælesorg, som situationer, hvor der gælder særlige regler for, hvad man må sige eller skrive, er man ude på en håbløs mission i at sondre imellem situationer og mennesker og ikke mellem ytringers indhold.… Læs mere

Hyrdetimen Konvent 2016:

"Der er i den grad brug for den kristne forkyndelse og dermed for jer i dette land, der af nogen kaldes et kristent land, men som tydeligvis er dybt i tvivl om, hvad det betyder. Der er brug for  en stadig forkyndelse af livets mening."… Læs mere

Reformationen skal også fejres med sang og musik

Sang må der til, når reformationsjubilæet skal fejres i 2017. Projektet ”Luther-rosen” udkommer i den anledning med 18 nye Luther-inspirerede salmer og en mængde nyskrevet kormusik over reformatoriske temaer – teologiske såvel som musikalske.… Læs mere

Vis flere