Tale ved Haderslev Lysfest

Marianne Christiansen indbudt til at være hovedtaler ved lysfesten i Haderslev lørdag den 4. maj 2019. … Læs mere

Hvem støtter hvem?

Hvad betyder det, at der er kirkegårde, hvor folk ligger side om side med nogen, de ikke kender og måske ikke deler holdninger eller tro med? Hvad betyder det, at der i selv små sogne er valgte medlemmer i menighedsrådet, der udgør et demokratisk og folkeligt rodnet i samfundet og tager vare på en række lokale opgaver og udøver myndighed? Læs biskoppens indlæg på høring om kirke og stat.… Læs mere

Opinion: Måske bliver jeg snart kriminel

Jeg er allerede begyndt at blive bange for, hvordan jeg binder mit uldne tørklæde om hovedet. Men måske behøver jeg ikke at være det, for hvis jeg bare siger, at jeg er kristen, og at jeg bare har tørklæde eller niqab på for sjov, så er jeg måske anerkendelsesværdig?… Læs mere

Kronik: Uden et sekulært samfund kan vi ikke have  trosfrihed 

Hvis vi ikke har et sekulært samfund, hvor magtudøvelsen ikke begrundes religiøst, kan vi heller ikke have trosfrihed. Og uden trosfrihed kan der ikke være tale om, at evangeliet forkyndes til fri modtagelse i troen.… Læs mere

Vi taler sammen, vi fortæller historie, vi får mod på fremtiden

Det kan lade sig gøre at ændre på ting. Det kan lade sig gøre at forandre. En lille mand satte sedler op på en kirkedør og skabte ringe i vandet, som stadig når os. Tænk, hvis vi heller ikke er tvunget til bare at fremskrive prognoser, og bare gøre og tænke, som man skal for at tilfredsstille målsætninger og passe ind i andres eller egnes forventninger. … Læs mere

Frihed til andre livsanskuelser er en enorm styrke

"Vanvittigt, vil nogen mene, at staten er med til at finansiere, at flertallet bliver modsagt. At der findes skoler med andre holdninger end det politiske flertal." … Læs mere

Replik ang. Luthers jødehad

I et debatindlæg i JyskFynskes  Danmarks-sektion den 9. august efterlyser Svend Aage Nielsen mere afstandtagen fra Luthers jødehad fra folkekirkens side.… Læs mere

Marianne Christiansens tale ved kirkeministerens reception

I den reformatoriske bevægelse, som vi i år fejrer begyndelsen på, er den inderste kerne genopdagelsen af nåden. Kan nåden blive den drivende kraft i vores liv og samfund, i vores forhold til naturen og til verden, så er vi og verden godt hjulpet. Læs biskop Marianne Christiansens tale ved kirkeminister Mette Bocks reception efter festgudstjenesten 4. juni i Haderslev Domkirke.
Læs mere

Kronik: Fordi gudstjenesten angår alle

Gudstjenestelivet har på flere områder ændret sig i de senere år. Siden 1992-ordningen blev indført, har vi fået langt flere gudstjenester - en mangfoldighed af hverdagsgudstjenester og gudstjenester, der i genre og form har et andet præg end søndagsgudstjenesten med dens faste liturgi. Hvad er forholdet mellem højmessen og de andre gudstjenester? Kan disse gudstjenester alternere højmessen? Skal de have mere fastlagte liturgier?     
Fælles kronik i Kristeligt Dagblad 27. marts 2017 ved biskop Elof Westergaard, Tine Lindhardt og Marianne Christiansen.
Læs mere

Kronik: Troen er en modsigelse af enhver magtstruktur

"Tro, religion og kirke skal ikke have plads i samfundet. Tro, religion og kirke giver plads i samfundet". Kronik i Politiken 25. december 2016.… Læs mere

Vis flere