Fortsæt til hovedindholdet
Taler og debatindlæg
Nyheder
Marianne Christiansen, biskop Haderslev Stift.

Fødselsdagstale til Dansk Kirke i Sydslesvig 100-års jubilæum

Søndag 26. september kunne Dansk Kirke i Sydslesvig fejre 100 års sameksistens. Læs talen fra biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, her.


Ved en fødselsdagsfest takker man for, hvad fødselsdagsbarnet betyder for én selv og for andre. Ved DKS’ 100 års jubilæum er det naturligvis også en del af festen at vende blikket tilbage mod de 100 forgangne år og mindes, hvordan de danske menigheder udsprang af, at Kirkeligt Samfund i Flensborg for 100 år og snart 4 måneder siden sendte bud til organisationen Dansk Kirke i Udlandet og anmodede om at få sendt en dansk præst til betjening af den danske frimenighed, de ville danne. Siden voksede flere menigheder frem i hele Sydslesvig, og i dag er Dansk kirke i Sydslesvig er en væsentlig del af grænselandet, som opretholder dansk gudstjenesteliv, konfirmandundervisning og meget andet og bidrager til det kirkelige og folkelige liv i hele Sydslesvig. Her i 100-året er vi så lykkelige at kunne sige, at de mure af fjendskab, der længe skilte dansk og tysk kirkeliv, er smuldret væk, og Dansk Kirke i Sydslesvig er gået fra at være en udbrydermenighed fra den slesvig-holstenske Landeskirche til at være en brobygger mellem dansk og tysk kirkeliv og mellem folkekirken og Nordkirche.

Derfor skal der i dag først og fremmest lyde en tak til alle jer, menighedsråd og kirkeråd, præster, medarbejdere og medlemmer, som tilsammen er Dansk Kirke i Sydslesvig. Tak for, hvad I betyder, i Grænselandet, for det danske mindretal og for dansk kirkeliv og for mig.

Dansk kirke i Sydslesvig blev skabt ved grænsedragningen. Grænsen er, hvor noget ender, og noget andet begynder. Men grænser kan være forskellige. Grænsen kan være ligesom adskillelsen mellem farverne i regnbuen: De forskellige farver er klart forskellige, men de glider over i hinanden i de grænseområder, hvor de blander sig. En regnbue med sorte streger imellem rene, entydige farver ville være – ja, måske nok menneskelig, men ikke himmelsk. Den ville være grim, og sådan skaber Gud ikke.

Dansk Kirke i Sydslesvig bidrager til at grænselandet er lige så smukt et sted som overgangen mellem farverne i en regnbue. DKS bringer det danske kirkeliv ind i det tyske og danner fællesskab for de mennesker, som hører evangeliet på dansk. DKS holder os nord for grænsen fast på, hvad der er værdifuldt i den danske tradition, så vi ikke bliver blinde for det. Og DKS danner broen til Nordkirche, hvis opbakning og støtte til de danske menigheder både lokalt og på stiftsplan er forbilledligt og helt afgørende for de gode forhold vi har. Von Herzen Dank an Sprengel Schleswig Holstein und Bischof Magaaard und an den Pfarrern und Pfarrerinnen und Kirchengemeinderäten vor Ort und allen den gute Nachbarren und Schwestern und Brüdern in Nordkirche! Ohne euch gab es ja tatsächlich keine DKS, und nur mit euch und im Miteinander blüht das dänische Kirchenleben in Südschleswig.

Det er på grund af dette fællesskab, at man nu på tysk kan synge Se, nu stiger solen af havets skød og at vi både nord og syd for grænsen kan synge salmer på samme melodi på hver vores sprog. Den Dansk-tyske salmebog blev til på initiativ af præster og organister i DKS, og er et både synligt og hørligt tegn på Dansk Kirke i Sydslesvigs virke

For mig selv er det en gave at være knyttet som tilsyn til menighederne. Det er et opløftende, fornøjeligt og opbyggeligt fællesskab, som jeg ikke ville være foruden – fra reformationsfest i Garding til menighedsrådsmøder i Kappel, stilfærdige og opløftende gudstjenester i skolestuer og kirkerum med salmesang og gode prædikener og musik, gode møder og besøg på skoler og samtaler på gaden i Flensborg, festlige stunder i Helligåndskirken, og ikke mindst fællesskabet med de dygtige, flittige og kloge præster! Jeg har fået udvidet min horisont i mødet med DKS:

Jeg skal også hilse fra Haderslev stift og stiftsråd, som føler sig forbundet med jer – næste år bliver stiftet 100 år. Den præst, der blev kaldet til Flensborg for 100 år siden var Carl Wulff Noack, som senere blev biskop i Haderslev, så båndet er både historisk, men i høj grad nutidigt. Tak og tillykke til de danske menigheder i Dansk Kirke i Sydslesvigs fællesskab. Alle gode ønsker om velsignelse og glæde i jeres liv og virke i de næste 100 år.