Marianne Christiansen
CV

Biskoppens CV

Præst, provst, biskop
1989: cand.phil. i musikvidenskab
1992: cand.theol. 
1993: ordineret præst
1993: sognepræst Skørping-Fræer Sogn
2006-2013: Beskikket censor ved de to teologiske fakulteter
1997: provst, Hadsund Provsti
2004: lektor, Folkekirkens Institut for præsteuddannelse
2005: sognepræst Thisted Sogn
2011: sognepræst Løgumkloster Sogn
2013: biskop Haderslev Stift 

Tillidsposter:
2006-2013: Beskikket censor ved de to teologiske fakulteter
2007-: formand for Folkekirkens Ungdomskor

Desuden medlem af bestyrelsen for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Danske Sømands- og Udlands Kirker, Bibelselskabet, Folkekirke & Religionsmøde, Selskabet for Kirkelig Kunst, Forum Musik Teologi, Teatret Møllen. Protektor for Dansk-tysk Venskabsforening for kirkeligt samarbejde og ambassadør for Hospice Kolding.
Medlem af Folkekirkens Nødhjælps Råd.


Udgivelser: 
Artikler og bidrag til bøger, bl.a. til Salmesang - grundbog i hymnologi (2014), Lutherrosen – essays om poesi og musik (2017) og Reformationen i Dansk kirke og Kultur (2017). 

Se desuden kronikker, synspunkter og debat