Biskoppen
Marianne Christiansen

Gejstlig myndighed

Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift siden maj 2013, har som øverste kirkelige leder af stiftet ansvaret for den nødvendige kirkelige betjening af samtlige områder i stiftet. Hun bistår ved præsteansættelser, ordinerer nye præster og er endvidere teologisk vejleder for præster og menigheder.
Biskoppen løfter desuden større kirkelige opgaver i stiftet, blandt disse skole-kirke-samarbejdet og formidling af kirkens forhold.

Biskoppen i Haderslev Stift er desuden tilsynsførende for de 20 præster i de 30 danske menigheder med tilsammen 6.300 medlemmer i Sydslesvig.
Læs mere på Dansk Kirke i Sydslesvig og på Danske Sømands- og Udlandskirker, som Dansk Kirke i Sydslesvig er tilknyttet. 

Juridisk myndighed

Biskoppen udgør sammen med  Helle Haxgart, direktør i Statsforvaltningen, Stiftsøvrigheden, som omfatter juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg, godkendelse af menighedsråds beslutninger om kirker og kirkegårde (bygningsarbejder) samt overordnet ledelse af stiftsadministrationen. Læs mere her.

Biskoppen og Stiftsøvrigheden bistås af stiftsadministrationen, hvis daglige leder er stiftskontorchefen.