Biskoppen
Kalender

Biskoppens kalender

Kalenderen viser et udsnit af de gudstjenester og offentlige arrangementer, som biskoppen deltager i. 

03
nov

Sønderborg sangcafe, SusBeckendorf mail

07
nov

Tilmeldingsfrist: "Mødet med vore nye medmennesker"

Den 14. november indbyder Diakoniudvalget og Stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde til et fyraftensmøde i Simon Peters Kirke, i Kolding. Vi indleder med gudstjeneste ved biskop Marianne Christiansen. Creative Director Alex Sabour viser og kommenterer sin enestående video ”#JegErDansk”, som i 2017 vandt hovedprisen for ”Best Viral Campaign i London”. - En samtale om mennesker, der er født og opvokset i Danmark, men som mange ikke regner for danske på grund af deres etniske baggrund. Forfatteren Malene Fenger-Grøndahl vil give et oplæg om diakoni og mødet med den anden. Se programmet her. Tilmelding her.

13
nov

Fællesmøde 2018

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstierne - fast 2. tirsdag i november. Mødets tema og dagsorden følger.

14
nov

Mødet med vore nydanske medmennesker

Diakoniudvalget og Stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde indbyder til et fyraftensmøde i Simon Peters Kirke, i Kolding. Vi indleder med gudstjeneste ved biskop Marianne Christiansen. Creative Director Alex Sabour viser og kommenterer sin enestående video ”#JegErDansk”, som i 2017 vandt hovedprisen for ”Best Viral Campaign i London”. - En samtale om mennesker, der er født og opvokset i Danmark, men som mange ikke regner for danske på grund af deres etniske baggrund. Forfatteren Malene Fenger-Grøndahl vil holde oplæg om diakoni, indvandrere og flygtninge. Se programmet.Tilmelding her.

15
nov

Møde i Haderslev Stifts Migrantsamarbejde

02
dec

Hvejsel kirkes genåbning

08
dec

Emeritusforeningen

Oplæg om Liturgiarbejdet – autorisation og frihed. (Du skal på 9.30)

23
jan

Halk foredrag

03
feb

Økumenisk gudstjeneste for alle kirkesamfund i Haderslev Stift

Den tredje økumeniske gudstjeneste for alle kirkesamfund i Haderslev Stift markerer samtidig 300-året for Den reformerte Kirke i Fredericia. Derfor finder den økumeniske gudstjeneste i 2019 sted i Den reformerte Kirke i Fredericia. Detaljer følger.

24
feb

Indvielse Gl. Haderslev

04
mar

Hammelev

Du vælger selv foredraget 60 + Erik Roesgaard, tlf. 74 50 73 70

30
mar

Grænseforeningen Haderslev - besøg i Domkirken

Du og Christa fortæller om gudstjeneste-samarbejdet (Kirken i Grænselandet) Se sag 2018-22374 i F2

04
apr

Foredrag

Vis flere