Biskoppen
Kalender

Biskoppens kalender

Kalenderen viser et udsnit af de gudstjenester og offentlige arrangementer, som biskoppen deltager i. 

01
maj

Kollokvium om gudstjeneste

Biskop Marianne Christiansen orienterer om det udredningsarbejde vedr. gudstjenestens faste form, liturgien, der blev sat i gang marts 2017. Tre fagudvalg er nedsat for at undersøge gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, kirkeligt, teologisk og folkeligt. Når deres arbejde efter to år er afsluttet, bliver der lagt op til en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig. Følg udredningsarbejdet her.

17
maj

Møde i Mellemkirkeligt stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde. Læs om udvalget her.

20
maj

Gudstjeneste

Marianne Christiansen er liturg og prædikant ved gudstjenesten pinsedag i Haderslev Domkirke.

22
maj

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært møde udgangspunkt i de faste dagsordenpunkter fra årshjulet -læs det her. Dagsorden offentliggøres en uge inden mødet.

07
jun

Sommeruniversitet Haderslev

Sommeruniversitet Haderslev i dagene 7.-10. juni.Læs omtale og se programfolder her. Tilmeldingsfrist: 15. maj -tilmelding her.

07
jun

Åbningsforedrag på Sommeruniversitetet Haderslev

Biskoppen holder åbningsforedraget på det nye Sommeruniversitet Haderslev. Læs mere her.

10
jun

Højmesse på tysk

Højmesse på tysk v. biskop Marianne Christiansen

12
jun

Præstekonvent

Tema: Tidsånd - er du begejstret for tiden? Et væld af områder falder ind under begrebet tidsånd. Vi kan forholde os til tidsånden, men næppe gøre os fri af den? Vejle Provsti og Haderslev Stift inviterer sammen til tre spændende dage, hvor vi vil diskutere, reflektere og "skrutinere" emnet med det flertydige spørgsmål: Er du begejstret for tidsånden? Konventet finder sted 12.-14. juni og er et årligt mødested for alle stiftets præster og alle præster i den danske kirke i Sydslesvig.Tilmelding her. Tilmeldingsfrist: 20. maj.Læs programfolderen her.

05
aug

Gudstjeneste i Hellevad Kirke

07
sep

Landemode 2018

Årets gæstetaler på landemodet er Benny Grey Schuster, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter - om det luthersk-protestantiske gudstjenesterum.Øvrige detaljer i programmet offentliggøresi maj-juni 2018, hvor tilmeldingen også åbner.

07
sep

Festgudstjeneste

Festgudstjeneste i tilknytning til Landemodet 2018

21
sep

Reformationsseminar om musikken i gudstjenesten

500-året for Reformationen er passeret, men forude venter både 500-året for, at Reformationen blev indført i Haderslev og Tørning Len, og 500-året for Reformationens indførelse i Danmark. Derfor fortsætter Haderslev Stift med at undersøge og diskutere Reformationens betydning i nutiden. Det sker med et årligt reformationsseminar. I 2018 finder seminaret sted fredag den 21. september kl. 10-15. Det har form som et møde for præster og organister. Tema: ”Hvem bestemmer musikken i gudstjenesten?”. Søndagen efter seminaret er der reformationsgudstjenesten i Haderslev Domkirke. Den finder således sted søndag den 23. september kl. 10 i Haderslev Domkirke. Fra 2019 og frem vil reformationsseminar og reformationsgudstjeneste fast finde sted i sidste weekend i september.

23
sep

Reformationsgudstjeneste

500-året for Reformationen er passeret, men forude venter både 500-året for, at Reformationen blev indført i Haderslev og Tørning Len, og 500-året for Reformationens indførelse i Danmark. Derfor fortsætter Haderslev Stift med at undersøge og diskutere Reformationens betydning i nutiden. Det sker med et årligt reformationsseminar. I 2018 finderseminaret sted fredag den 21. september kl. 10-15, ogreformationsgudstjenesten finder sted søndag den 23. september kl. 10 i Haderslev Domkirke. Fra 2019 og frem vil reformationsseminar og reformationsgudstjeneste fast finde sted i sidste weekend i september.

04
okt

Fyraftensmøde for migrantpræster og menighedsråd

Fyraftens- og inspirationsmøde for præster og menighedsråd. Invitation, detaljer og tilmeldingsblanket følger.

10
okt

Forberedende møde Fælleskirkelig gudstjeneste

Planlægningsmøde vedr. den årligefælleskirkelige gudstjeneste - Ansgar-gudstjenesten -der finder sted søndag den 3. februar i Den reformerte Kirke i Fredericia.

Vis flere