Biskoppen
Kalender

Biskoppens kalender

Kalenderen viser et udsnit af de gudstjenester og offentlige arrangementer, som biskoppen deltager i. 

26
okt

Seminar om Reformationens indflydelse på dannelse og uddannelse

Seminar om Reformationens betydning for dannelse og uddannelse. Deltagere: Biskop Marianne Christiansen, prorektor Alexander von Oettingen, lektor Lakshmi Sigurdsson, professor Ove Korsgaard og højskolelærer Christian Hjortkjær. Arr.: Haderslev Stift v. sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen og lektor Hans Krab Koed. Seminar og foredrag er gratis, maden betales ved tilmelding - tilmelding her. Fristen for tilmelding er rykket til 16. oktober. Hent programmet her

27
okt

Ordination

Maja Nørtoft Lomholt ordineres til en stilling som vikar i Vester Nebel Kirke, Kolding Provsti.

29
okt

Reformations-festgudstjeneste for hele Sydslesvig

Biskop Marianne Christiansen prædiker ved menighedernes fælles reformationsgudstjeneste i Helligåndskirken. Kirkens kor medvirker.

31
okt

Fælles klokkeringning fra alle stiftets kirker

Biskoppen opfordrer til et kvarters fælles aftenringning på samme tid, kl. 17.00-17.15, fra alle kirkeklokker i stiftet, i anledning af 500-året for Reformationen.

31
okt

Festgudstjeneste i anledning af Reformationens 500 år

500-året for Reformationen markeres med en stor festgudstjeneste, åben for alle, i Haderslev Domkirke. Vor Frue Cantori medvirker. Biskop Marianne Christiansen prædiker, og domprovst Torben Hjul Andersen er liturg. Læsninger bl.a. fra "Et kristenmenneskes frihed". Se gudstjenestens liturgi her.

02
nov

Silkeborg Højskole

09
nov

Gårslev - sogneaften om Luther

14
nov

Bredballe - foredrag om Luther

16
nov

Foredrag - Integrationsproblematikken

Biskop Marianne Christiansen

24
nov

Konference: Danmark fri(t) for religion

Alt tyder på, at religion er kommet for at blive. Også i fremtidens Danmark. Med udvikling af både flerreligiøsitet og en mere synlig ateisme er der lagt op til, at vi skal lære at leve sammen med større forskellighed. Derfor er der behov for at fremme konstruktiv samtale mellem religion og samfund. Der er brug for at få øje på religionens bidrag til kultur og samfundsbygning. Måske kan det lade sig gøre at fremelske i et rummeligt fællesskab, hvor alle kan bidrage med deres tro og overbevisninger uden at blive mistænkeliggjort. Konferencen ønsker at være en trædesten for denne samtale, som skal føres religionerne imellem og mellem religion og de samfundsinstanser (skolevæsen, sygehusvæsen, erhvervsliv, civilsamfundet m.v.), der skal kunne navigere konstruktivt i samspil med religiøse tanker og udtryksformer. Læs mere her. Tilmelding her: konference@interchurch.dk -senest 18. november.

29
nov

Ketting - Sogneaften - reformationen og Luther

“Her står jeg, jeg kan ikke andet” - biskop Marianne Christiansen fortæller om Reformationens betydning. Hvordan står det til med menneskesyn, etik, samfundsansvar, dannelse, individualisme, kristendom og politik, kunst og musik i dagens Danmark? Vedr. tilmelding, se sognets hjemmeside.

01
dec

Økumenisk seminar og jubilæumsgudstjeneste

Ved afslutningen af 500-året for Reformationen er det tid til at se fremad og forholde sig til kirkens behov for stadig fornyelse. Men hvad skal vi være opmærksomme på i årene, vi bevæger os ind i? Det spørgsmål vil det økumeniske seminar forholde sig teologisk og økumenisk til med deltagelse af bidragsydere med katolsk, luthersk og anden protestantisk baggrund: Hvordan forholder forskellige kirketraditioner sig til den fælles fremtid? Seminaret finder sted på Teologisk Fakultet i København, i Sct. Andreas Kirke i København og afsluttes med en jubilæumsgudstjeneste i Vor Frue Kirke i København. Gudstjenesten bliver en økumenisk hovedmarkering til afslutning af jubilæumsåret. Arr.: Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Danske kirkers Råd.

23
jan

Afsluttende møde i reformationsudvalget

Reformationsudvalget, der har været etableret som et ad hoc-udvalg til markering af 500-året for Reformationen, gør status og lukker udvalget.

24
jan

Fællesmøde mellem stiftsråd og provstiudvalg

Stiftsrådet har tradition for et årligt fællesmøde mellem stiftsråd og repræsentanter for provstiudvalg og stiftsudvalg. Oprindeligt lå det tirsdag den 21. november, men pga. kommunalvalget er det denne gang udskudt til januar 2018. Find referatet fra sidste fællesmøde på denne side. Fællesmøderne fremover: 2. tirsdag i november.

21
feb

Møde i mellemkirkeligt stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde. Læs om udvalget her.

Vis flere