Biskoppen
Kalender

Biskoppens kalender

Kalenderen viser et udsnit af de gudstjenester og offentlige arrangementer, som biskoppen deltager i. 

21
aug

ordination

Sophie- Lønne Reil Hundebøll Sarah Kragh Dedieu

28
aug

Tilmeldingsfrist: Landemode

Landemodet er det årlige møde mellem biskoppen og menighedsrådsmedlemmer, præster og folkekirkens ansatte i hele stiftet. Landemodet indeholder en beretning, hvor biskoppen vender årets gang i folkekirken i almindelighed og i stiftet i særdeleshed. Landemodet indeholder desuden et foredrag, i år ved forfatter og foredragsholder Benny Grey Schuster om det lutherske kirkerum - og en stor festgudstjeneste om aftenen. Landemodet finder sted fredag den 7. september - tilmeldingsfrist 28. august. Læs programfolderen her med landemodets praktiske oplysninger. Læs om parkering her. Tilmelding her

02
sep

Indsættelse af provsten i Vejle

07
sep

Landemode 2018

Landemodet er det årlige møde mellem biskoppen og menighedsrådsmedlemmer, præster og folkekirkens ansatte i hele stiftet. Landemodet indeholder en beretning, hvor biskoppen vender årets gang i folkekirken i almindelighed og i stiftet i særdeleshed. Landemodet indeholder desuden et foredrag, i år ved forfatter og foredragsholder Benny Grey Schuster om det lutherske kirkerum - og en stor festgudstjeneste om aftenen. Landemodet finder sted fredag den 7. september - tilmeldingsfrist 28. august. Læs programfolderen her med landemodets praktiske oplysninger. Læs om parkering her. Tilmelding her

07
sep

Landemodets festgudstjeneste

Festgudstjeneste i tilknytning til Landemodet 2018. Prædikant: Viggo Jacobsen. Læs om parkering i Haderslevher.

13
sep

I praktik som præst

Haderslev Stift er i år for første gang vært for teologistuderende på kandidatuddannelsen på Københavns og Aarhus Universiteter samt studerende på de to pastoralseminarier. Praktikken finder sted fra torsdag den 13. september til søndag den 16. september efter gudstjeneste og frokost.Læs mere herpå hjemmesiden.Læs programfolder her- tilmeldingsfrist 15. juni -tilmelding her.

17
sep

Genforeningssalme Skt Jørgens kirke

21
sep

Reformationsseminar: Gudstjenesten i verden – verden i gudstjenesten Hvor står vi i Herrens år 2018?

Gudstjenesten i verden – verden i gudstjenesten: Hvor står vi i Herrens år 2018? - Præsteorganist-møde Hvad skal være i fokus i denne fornyelsesproces? Drejer det sig om at gøre gudstjenesten umiddelbart tilgængelig for mennesker, der ikke regelmæssigt deltager i den – for verden omkring kirken? – og hvordan kan dette i praksis foregå? Eller skal fornyelsen foregå sådan, at liturgien (fortsat?) kræver kendskab og jævnlig deltagelse for at opfattes som meningsfyldt? På reformationsseminaret 2018 præsenteres forskellige vinkler på disse spørgsmål. Se programmet her. Tilmeldingsfrist den 13. september 2018 Tilmelding her

23
sep

Reformationsgudstjeneste

500-året for Reformationen er passeret, men forude venter både 500-året for, at Reformationen blev indført i Haderslev og Tørning Len, og 500-året for Reformationens indførelse i Danmark. Derfor fortsætter Haderslev Stift med at undersøge og diskutere Reformationens betydning i nutiden. Det sker med et årligt reformationsseminar. I 2018 finderseminaret sted fredag den 21. september kl. 10-15, ogreformationsgudstjenesten finder sted søndag den 23. september kl. 10 i Haderslev Domkirke. Fra 2019 og frem vil reformationsseminar og reformationsgudstjeneste fast finde sted i sidste weekend i september.

27
sep

Tilmeldingsfrist: "Traumatiserede flygtninge fra to perspektiver"

"Traumatiserede flygtninge fra to perspektiver: Sjælesorg og psykologi". Haderslev Stifts Migrantsamarbejde afholder den 4. oktober 2018 et fyraftensmøde om traumatiserede flygtninge. Værten er i år migrantpræst Karina Steinecke Dahlmann og Hannerup Kirke under temaet: ”Traumatiserede flygtninge fra to perspektiver: Sjælesorg og Psykologi”. Der er oplægsholdere fra Rehabiliteringscenter for Torturofre i Haderslev og Apostelkirken i Vesterbro Sogn. Tilmelding her. Tilmelding senest den 27. september 2018.Program følger. Arrangementet er gratis og inkl. mad og kaffe/the. Kontakt migrantkonsulent Mette Hee Staal for yderligere information på tlf. 2147 0304 eller e-mailmehl@km.dk

03
okt

Konsulentrunde

To gange årligt stiller den Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet sig til rådighed for kirker og sogne, der ønsker dialog med konsulenterne om byggeprojekter. Ud over Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet, der deltager gratis for sognene, kan kirkegårdskonsulenten og varme- og klimakonsulenten deltage, hvis det er relevant. Deres deltagelse skal sognene betale for. Tilmelding sker via provstiet og den digitale arbejdsplads. Stiftsøvrigheden planlægger efterfølgende de to dage med konsulenterne, og der gives besked til sognenes officielle postkasser.

04
okt

Konsulentrunde

To gange årligt stiller den Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet sig til rådighed for kirker og sogne, der ønsker dialog med konsulenterne om byggeprojekter. Ud over Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet, der deltager gratis for sognene, kan kirkegårdskonsulenten og varme- og klimakonsulenten deltage, hvis det er relevant. Deres deltagelse skal sognene betale for. Tilmelding sker via provstiet og den digitale arbejdsplads. Stiftsøvrigheden planlægger efterfølgende de to dage med konsulenterne, og der gives besked til sognenes officielle postkasser.

04
okt

Fyraftensmøde: "Traumatiserede flygtninge fra to perspektiver: Sjælesorg og psykologi"

Haderslev Stifts Migrantsamarbejde afholder den 4. oktober 2018 et fyraftensmøde om traumatiserede flygtninge. Værten er i år migrantpræst Karina Steinecke Dahlmann og Hannerup Kirke under temaet: ”Traumatiserede flygtninge fra to perspektiver: Sjælesorg og Psykologi”. Der er oplægsholdere fra Rehabiliteringscenter for Torturofre i Haderslev og Apostelkirken i Vesterbro Sogn. Tilmelding senest den 27. september 2018. Tilmelding her. Program følger. Arrangementer er gratis og inkl. mad og kaffe/the. Kontakt migrantkonsulent Mette Hee Staal for yderligere informationer tlf. 2147 0304 eller e-mail mehl@km.dk

Vis flere