Biskoppen
Kalender

Biskoppens kalender

Kalenderen viser et udsnit af de gudstjenester og offentlige arrangementer, som biskoppen deltager i. 

10
mar

Konfirmandtræf, Church Explorer og kåring af årets lommefilm

Alle konfirmander i Haderslev Domprovsti og konfirmander fra Slesvig er indbudt til konfirmandweekend på Hoptrup Efterskole. På konfirmandlejren vil der være workshops med dans, musik og sang, teater, lys og lyd. Konfirmandtræffet arrangeres i samarbejde mellem Hoptrup Efterskole og præster i Haderslev Domprovsti og slutter med Church Explorer-gudstjenesten i Haderslev Domkirke søndag kl. 16. Her uddeler biskop Marianne Christiansen præmier til årets Konfirmand-lommefilm om de vigtigste emner i konfirmandundervisningen. Kontakt vedr. arrangementet: Poul Martin Langdahl, sognepræst i Hoptrup, tlf. 5116 8656.

12
mar

Ekstraordinært stiftsrådsmøde

Ekstraordinært møde medudgangspunkt i de faste dagsordenpunkter fra årshjulet -læs det her.

15
mar

Foreningen Familie og Samfund

Foredrag om H.C. Andersen. Foredrag om H.C. Andersen. "Det er med historier som med mennesker. De bliver kønnere og kønnere med alderen." Sådan sagde H. C. Andersen som Marianne Christiansen denne aften vil fortælle om.

17
mar

Stiftsdagen 2018

Stiftsdagen – i 2018 på datoen 17. marts - er en faglig og festlig inspirations- og læringsdag, der traditionelt finder sted hvert andet år, og hvor menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte og frivillige i folkekirken stopper op og sammen undersøger, hvordan det væsentlige, vi er sammen om, kommer til udtryk. Tema i 2018: "Syng, fortæl og slå græs ..." Ud over oplæg indeholder stiftsdagen en række tilbud om workshops. Af hensyn til placeringen i disse er der sidste tilmeldingsfrist 1. marts, men der er tre signerede tryk på højkant til lodtrækning blandt dem, der tilmelder sig senest 10. februar. Link til tilmeldingsblanket. Læs programfolderen her.

19
mar

Foredrag - Ødsted

21
mar

Emerituskonvent

Der indbydes atter til emerituskonvent. Det finder sted i Gl. Haderslev Kirkes sognehus, Storegade 93, 6100 Haderslev, onsdag den 21. marts 2018 kl. 14.30-18.00. Efter velkomst ved biskop Marianne Christiansen er der foredrag ved Søren Lodberg Hvas: ”Præst og digter. En fortælling om Kaj Munk i Vedersø”. Derefter ”Nyt fra Haderslev Stift og fra folkekirken” ved biskoppen, og kl. 17.30 sluttes der af med et beskedent aftensmåltid og øl/vand. Tilmelding her senest 13. marts.

23
mar

Kolding Natkirke

Natkirken i Kolding Provsti har 10 års jubilæum i 2018. Provstiet fejrer det fredag den 23. marts, hvor Marianne Christiansen deltager. Natkirken er en anderledes gudstjeneste med ro og tid til fordybelse.

25
mar

Højmesse

Højmesse ved biskop Marianne Christiansen

03
apr

Jellingegnens Seniorklub

Foredrag om H.C. Andersen. "Det er med historier som med mennesker. De bliver kønnere og kønnere med alderen." Sådan sagde H. C. Andersen som Marianne Christiansen denne aften vil fortælle om.

04
apr

Budgetmøde med alle udvalg

Årligt budgetmøde med alle udvalg - fra stiftsrådet deltager biskoppen og stiftsrådets formand.

04
apr

Foredrag i Kolding

Foredrag om H.C. Andersen. "Det er med historier som med mennesker. De bliver kønnere og kønnere med alderen." Sådan sagde H. C. Andersen som Marianne Christiansen denne aften vil fortælle om. Fællesmøde med de 2 Y`s Men`s klubber i Kolding - "Kolding 1" og "Koldinghus".

08
apr

Skørping gudstjeneste og foredrag

Sognedag i Skørping Nykirke hvor Marianne Christiansen deltager i gudstjenesten og efterfølgende holder foredrag.

11
apr

Visionsdag

Fælles visionsdag for hele stiftsrådet- detaljer følger

11
apr

Folkekirkens mission i menighedsråd og stift

Strukturdebat: Hvordan fremmer vi folkekirkens globale perspektiv fremover? Stiftsudvalget for mission inviterer til arbejdsmøde med fokus på missionsarbejdets fremtid. Læs invitationen her. Bemærk, at der er tilmelding senest 3. aprilaf hensyn til forplejningen. Tilmelding pr. mail til udvalgets sekretær, Thorkild Sørensen, mail: thorkild-s@mail.tele.dk

01
maj

Kollokvium om gudstjeneste

Biskop Marianne Christiansen orienterer om det udredningsarbejde vedr. gudstjenestens faste form, liturgien, der blev sat i gang marts 2017. Tre fagudvalg er nedsat for at undersøge gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, kirkeligt, teologisk og folkeligt. Når deres arbejde efter to år er afsluttet, bliver der lagt op til en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig. Følg udredningsarbejdet her.

Vis flere