Ansat i folkekirken
Sognets ansatte

Graverassistent og sognekoordinator Anette Eilers sammen med ledende graver Flemming Madsen, Halk Kirke, Haderslev Domprovsti.

Kirkefunktionærerne

Kirkefunktionær er en fællesbetegnelse for folkekirkens lokalt ansatte ikke-gejstlige personale. 

Kirkefunktionærer er ansat af menighedsrådene modsat præsterne, der er ansat af Kirkeministeriet, og som derfor har provst/biskop/kirkeminister som foresatte og arbejdsgiver. Hvor præsterne udgør én søjle i kirkens og sognets liv, udgør kirkefunktionærerne en anden.
Traditionelt har betegnelsen kirkefunktionær dækket over ansættelser som gravere, kordegne, kirketjenere, sognemedhjælpere (nu kirke- og kulturmedarbejdere), organister, kantorer, kirkemusikere og kirkesangere. Senest er menighedsrådene begyndt at ansætte kirkegårdsledere og kirkegårdsgartnere.