Funktionspræster
Hørehæmmede

Præst for hørehæmmede:

Der er i folkekirken to landsdelspræster for hørehæmmede. 

De dækker henholdsvis området øst for Storebælt og området vest for Storebælt. Opgaven er at varetage den kirkelige betjening af hørehæmmede, herunder døvblevne. Det sker bl.a. ved gudstjenester og kirkelige handlinger, hvor der anvendes hjælpemidler, som er relevante for hørehæmmede og døvblevne.
To sognepræster i Haderslev Stift deltager i den kirkelige betjening af hørehæmmede i henholdsvis nord og syd. 

Søren Skov Johansen

ssj@km.dk / ssj@post6.tele.dk
tlf. 6592 3033 / 2966 0650

landsdelspræst for de hørehæmmede vest for Storebælt

Kontaktpræst i Sønderborg Provsti:
Leif Jordt
Tlf. 7440 7813 
lejo@km.dk 

Kontaktpræst i Fredericia Provsti: 
Susanne Knudstorp
Tlf. 7594 0086 
sck@km.dk 

Kontaktpræst i Vejle Provsti:
Katrine Papsø Andersen
Tlf. 7555 3166 
kpa@km.dk