Funktionspræster
Asylpræster

To asylpræster i Haderslev Stift 

Haderslev Stifts to asylpræster er Eva Wiwe Løbner i Aabenraa Provsti og Birgitte Rosager Møldrup i Vejle Provsti. 

Målsætninger for arbejdet 2016-2017:

Folkekirken skal være tilstede for asylanter og nydanskere, uanset hvor længe de er i landet, både ved at tilbyde gudstjenester i det omfang, det er muligt, og med diakoni, sjælesorg og oplysning om dansk kultur som et bidrag til integrationen.

Det er således vores hensigt at gøre folkekirken til et synligt sted for trospraksis og medmenneskelige relationer på den måde, at præster og menighedsråd med asylcentre i sognet (eller den præst, der har påtaget sig/fået opgaven) skal inspireres og klædes på i arbejdet for at tilbyde noget, der appellerer til asylanterne.

Desuden vil vi henstille til, at vores kolleger henvender sig til kommunen for at høre, hvor flygtningene bliver bosat i deres 3-årige integrationsforløb, så man kan tage initiativ til et kulturmøde og evt. guide dem i gudstjenestelivet. 

Konkrete projekter:
1. At tage initiativ til at lave et ”omslag” (oversat til flere sprog) til alle asylansøgere, der fortæller om lokale tilbud i kirke, andre trossamfund og kulturelle tilbud. Det er meningen, at de lokale præster skal være med i det arbejde. Som optakt til det kunne man forsøge at sammenkalde alle aktørerne i et område for at indsamle materiale og samtidig få de forskellige initiativer koordineret.

2. Tolkebank. Finde personer, der kan løse tolke- og oversættelsesopgaver.

3. At få religionsfrihed på dagsordenen. Et oplysningsprojekt evt. til brug på asylcentre.

4. Fokus på dåbsmateriale 

5. Dialog med centrene og kommunerne for at tydeliggøre, at folkekirken er en mulig samarbejdspartner.

6. Være ressourcepersoner for præsterne i Haderslev Stift i forbindelse med konversion, og når præster ønsker inspiration til mødet med asylansøgere og flygtninge.

  


Kontakt:

Asylpræst i de sydlige provstier:
Eva Wiwe Løbner
mail: ewl@km.dk 
tlf. 7362 7212

Asylpræst i de nordlige provstier:
Birgitte Møldrup
mail: brm@km.dk
tlf. 2646 1285