Præster
Funktionspræster

Funktionspræster

Aktuelle områder, hvor stiftets præster har særlige funktioner og ansvarsområder: 

  • Hospitalspræster 
  • Hospicepræster 
  • Beredskabspræst
  • Fængsels- og arresthuspræster
  • Døve- og tunghørepræster 
  • Ungdomspræster 
  • Præster med særligt ansvar for skole-kirke-samarbejdet 
  • Specialkonfirmander 
  • Korshærs- og diakonipræster 

Tyske menigheder

Folkekirken i Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg har hver især en tysk præst ansat. Derudover er der i 25 landsogne tyske menigheder, som med mellemrum låner og holder gudstjeneste i sognets kirke.