Præster
Funktionspræster

Funktionspræster

Aktuelle områder, hvor stiftets præster har særlige funktioner og ansvarsområder: 

  • Hospitalspræster 
  • Hospicepræster 
  • Beredskabspræst
  • Fængsels- og arresthuspræster
  • Døve- og tunghørepræster 
  • Ungdomspræster 
  • Præster med særligt ansvar for skole-kirke-samarbejdet 
  • Specialkonfirmander/børn med særlige udfordringer 
  • Korshærs- og diakonipræster 
  • Asylpræster

Desuden har folkekirken i Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg hver en tysk præst ansat - tre af dem altså i Haderslev Stift. Derudover er der i 25 landsogne tyske menigheder, som med mellemrum låner og holder gudstjeneste i sognets kirke.

I alt er der pr. 1. januar 2018 29 årsværk i funktionsstillinger i Haderslev Stift, fordelt ud på flere end dobbelt så mange præster. Af de 29 årsværk er godt 13 stillinger finansieret af fællesfonden, resten er finansieret lokalt.