Ansat i folkekirken
Præster

Præst på mange måder

Det normerede antal præstestillinger i Haderslev Stift var ved udgangen af 2015 176,7 årsværk. 

Hovedparten af stiftets præster er sognepræster, et stigende antal har særlige funktioner og ansvarsområder. Aktuelt er de fordelt med:

 • Sygehuspræster - svarende til 3,4 fuldtidsstillinger i alt på sygehusene i Sønderborg, Aabenraa, Kolding, Fredericia og Vejle
 • Hospicepræster - svarende til 1 fuldtidsstilling
 • Fængsels- og arresthuspræster - svarende til 1,6 fuldtidsstilling
 • Døve- og tunghørepræster - 3 fuldtidsstillinger
 • Ungdomspræster - svarende til 3,5 fuldtidsstillinger
 • Præster med særligt ansvar for skole-kirke-samarbejdet - 
  svarende til 2,2 fuldtidsstillinger
 • Specialkonfirmander - svarende til 0,25 fuldtidsstilling
 • Korshærs- og diakonipræst - svarende til 1,75 fuldtidsstillinger
 • Asylpræster - svarende til 1 fuldtidsstilling

Se mere i Årsrapport 2015 (side 12)

Netværk for sorggrupper:

Over hele landet findes der kirkelige sorggrupper, som er gratis tilbud til efterladte. Kortet Kirkelige sorggruppetilbud giver et overblik over eksisterende sorggrupper.
Ved hvert tilbud er nævnt, om sorggruppen gælder børn, unge eller voksne - eller om der er tilbud for flere aldersgrupper.