Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021
Nyheder

Kandidater til præsternes pladser i stiftsrådet 

Da fristen udløb for at indlevere kandidatlister vedr. valget af de tre repræsentanter for præsterne i stiftsrådet, var der modtaget to kandidatlister med i alt fire navne. Læs her, hvem kandidaterne er, og hvad de står for.


Præsentation af kandidater til præsterepræsentanter til stiftsrådet 2021-2025:

Kandidatliste nr. 1:

 

Hans Havelund

Hans Havelund

- Jeg er uddannet på Det jyske Musikkonservatorium med diplomeksamen i 1988 og efterfølgende musikpædagogisk uddannelse 1988-89. Jeg har arbejdet som symfoniorkestermusiker, dirigent og musikpædagog på Færøerne og i Danmark. 

Sideløbende med, at jeg underviste på sydfynske musikskoler, studerede jeg teologi på Aarhus Universitet og blev kandidat i 2007. Den 1. september 2008 blev jeg ansat som sognepræst på Sydals.

I foråret 2011 blev jeg valgt som tillidsrepræsentant i Sønderborg Provsti, og siden marts 2013 har jeg været formand for Stiftsbestyrelsen.

Det er menighederne, der er folkekirkens fundament, og alle opgaver, der kan løses lokalt, skal fortsat også løses dér. Men naturligvis er der også opgaver, der fordrer samarbejde på enten provsti- eller stiftsplan, f.eks. den overordnede styring af den fælles folkekirkelige økonomi, religionspædagogiske tiltag, Teologi for Voksne, migrantarbejdet og det mellemkirkelige arbejde.
 

 

Finn Johannes Lyngholm Rønnow

Finn Johannes Lyngholm Rønnow

- Jeg er 46 år, gift og har to døtre.

Jeg har været præst i 13 år og er sognepræst (kbf) i Taulov Sogn i Fredericia Provsti siden 2018.

Taulov Sogn er et tidligere landsogn, som er blevet til et sogn med mange børnefamilier og et populært område for folk, der pendler i mere eller mindre alle verdensretninger.

Pr. 1. januar 2022 er Taulov Sogn opnormeret til to hele præstestillinger.

Jeg har tidligere været præst i Sydslesvig og Lindehøj Pastorat, Storkøbenhavn, i Helsingør Stift, samt tillidsrepræsentant.

 

Tove Bjørn Jensen

Tove Bjørn Jensen

- Jeg hedder Tove Bjørn Jensen, er 52 år og har siden 2004 været ansat som sognepræst i Nørremarks Sogn i Vejle. 

Ved siden af det mangesidige arbejde som sognepræst, har jeg i hele min præstetid været optaget af de samarbejdsfora, der kan være med til at støtte arbejdet i de enkelte sogne og samtidig løfte større opgaver og arrangementer som bedst gennemføres på provsti- eller stiftsplan eller evt. nationalt plan. 

Fra 2013-2017 sad jeg i provstiudvalget i Vejle Provsti som præsternes repræsentant, og jeg har igennem min ansættelsestid i Haderslev Stift siddet i forskellige stiftsudvalg, bl.a. stiftsudvalget for Unge og Kirke samt Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde. Ved siden af mit arbejde som præst, er jeg kredsleder i FDF Vejle 5 og spiller amatørteater.

 

Kandidatliste nr. 2:
 

Robert Strandgaard Andersen

Robert Strandgaard Andersen

- At sidde i stiftsrådet i Haderslev Stift har været vældigt inspirerende, og jeg tager gerne en tørn mere. Stiftsrådet er med til at sætte midler af til at præster sammen med engagerede lægfolk kan sidde i stiftsudvalg, der kan arbejde med emner som kan være til gavn for mange andre rundt om i stiftet. At sidde med i stiftsrådet giver mulighed for at sikre, at mange får den mulighed. En af de største dage på et præsteår har for mig været den dag, stiftsrådet mødes med alle udvalgene og hører, hvad de hver især brænder for. 

Stiftsrådet taler mange ting igennem med biskoppen, men er ikke og skal ikke være en slags synode. Det er et arbejdsfællesskab, der spænder bredt geografisk og teologisk. Jeg tror på, at jeg har en god rolle at spille netop der. 

Derudover skal de mange penge som stiftet råder over forvaltes godt. Det er ikke min spidskompetence, men netop derfor er min rolle at spørge meget. 

Jeg tænker, at jeg som en præst, der arbejder aktivt med gudstjenestefornyelse og kirkens rolle i en landsby har noget at byde ind med, som ikke er begrænset til en bestemt teologisk tradition, men netop kan være med til at sikre, at også kirkens mest centrale opgaver ude i sognene får opbakning gennem stiftsrådets prioriteringer af de midler, vi har til rådighed, og de udvalg der springer ud af disse prioriteringer. 

Tak, om du vil bakke op med en stemme på valgdagen. 

Jeg er sognepræst i Hjordkær Sogn, Aabenraa Provsti. Pt. på orlov i Tanzania. 

Fakta

Stemmeberettigede præster