Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021
Nyheder
Stemme

Jens Anton Pedersen: Derfor sidder jeg i provstiudvalget

Som medlem af provstiudvalget har man øje for provstiet som helhed, når der skal træffes beslutninger og prioritere provstiets pengekasse, fortæller Jens Anton Pedersen, der efter sidste valg blev valgt ind i Vejle Provstiudvalg.

Jens Anton Pedersen

Jens Anton Pedersen sidder i provstiudvalget i Vejle, hvor han blev valgt ind ved sidste valg i 2017.


Provstiudvalget som instans i folkekirkens struktur blev indført i 1922. Hvor udvalgenes arbejde tidligere næsten udelukkende fokuserede på økonomi, når præstegårdene skulle synes og den kommunale kirkeskat skulle fastsættes, så handler arbejdet i provstiudvalget i dag, udover økonomi, også om at få skabt nogle gode samarbejdsrammer mellem menighedsrådene og provstiudvalget. 

Det vil sige, at medlemmer af provstiudvalget i dag dels forvalter en meget central del af folkekirkens økonomi. Dels beslutter de, sammen med menighedsrådene, hvordan kirkelivet skal være i provstiet. Skal der f. eks. laves projekter for migranter? Sætte en fælles grøn kurs? Skal vi have præster på sygehusene? Skal vi have gadepræst og indsats for de unge? Eller ansætte en HR-konsulent til at hjælpe menighedsrådene med at løfte nogle af arbejdsgiveropgaverne?

I år er der valg til provstiudvalg og stiftsråd, som finder sted i sensommeren.

Læs mere om arbejdet i stiftsrådet her

Derfor er menighedsrådene nu begyndt at forberede sig til valgene, og lede efter stærke kandidater til bl.a. provstiudvalgene. Hvis du vil have indflydelse på, hvilken kirke, der skal være i dit provsti, så er det nu, du skal stille op.

Kan bruge sin faglighed
Jens Anton Pedersen sidder i provstiudvalget i Vejle, hvor han blev valgt ind ved sidste valg i 2017. Han har oprindeligt uddannet som håndværker og tekniker, men har i mange år arbejdet i den offentlige forvaltning. Da han flyttede til Vejle med sin kone for 7-8 år siden, blev Jens Anton Pedersen opfordret til at stille op til menighedsrådet i Vinding Kirke, hvor han nu har siddet en periode.

- Jeg vidste egentlig ikke ret meget om provstiudvalget dengang, jeg blev opfordret til at stille op til valg. Jeg vidste godt, provstiudvalget bestemte økonomien, men ikke meget mere end det, fortæller Jens Anton Pedersen.

Hans baggrund i den offentlige forvaltning blev en af årsagerne til, han valgte at stille op til valget i 2017. 

- Det at forvalte et område har været en stor del af mit arbejdsliv og noget af det, som jeg har været rimelig fortrolig med. Og så har jeg en basal uddannelse som håndværker og tekniker, hvilket faktisk en rigtig god baggrund at sidde med, har jeg erfaret. Det faldt mig naturligt at søge ind i den kerne, som bestemmer over et funktionsområde. Og selvom jeg ikke rigtig kendte noget til de formelle strukturer i provstiudvalget, var jeg kommet i kirken gennem mange år, også før, jeg blev næstformand i menighedsrådet i Vinding, siger Jens Anton Pedersen.

Stor indflydelse
Som medlem af provstiudvalget er man med til at sætte retningen for provstiets arbejde ved også at repræsentere de holdninger, der findes i provstiets menighedsråd. Man skal derfor være i dialog med menighedsrådene om, hvordan provstiet skal udvikle sig, hvordan midlerne skal prioriteres og hvilke initiativer, der er brug for. Økonomien fylder også meget. Derfor får man stor indflydelse på provstiets kirkeliv, når man er medlem af provstiudvalget.

- Det er et stort ansvar at fordele økonomiske midler til sognene og prioritere pengene. Det kræver, at man er i stand til at løfte sig lidt op i en helikopter, og se, hvor de mest påtrængende behov er henne. Det handler ikke om at varetage interesserne i ens eget sogn, men i alle provstiets sogne, og forsøge at finde en retfærdig balancegang, så vi sikrer de bedst mulige vilkår for kirkelivet til flest mulige, forklarer Jens Anton Pedersen.

Man skal have overskuddet
Jens Anton Pedersen stiller selv op til provstivalget i år, og opfordrer mulige kandidater med interesse for kirkelivet og økonomisk tæft til at gøre det samme - hvis overskuddet er der:

- Der er mange måder, man kan bruge sit liv på. Vælger man at engagere sig i provstiudvalget, synes jeg, det er vigtigt, arbejdet også giver værdi for en selv og familien. Man skal have følelsen af at kunne give noget til andre og gerne opleve, at man selv får noget ud af det - det giver lyst og energi. Det er jo også en form for næstekærlighed: At man støtter og hjælper andre, og er med til at gøre noget, som er godt for nogen. Men man skal ikke gøre det, hvis man ikke har overskuddet, for der kan være mange møder og mange bilag. Arbejdet kræver noget tid.

Fakta

Jens Anton Pedersens arbejde i provstiudvalget:

1) Bygningernes stand i sognene:

- En ting er at ønske sig en renovering, noget andet er at vedligeholde de bygninger, der trænger mest. Derfor er vi ved at kortlægge præsteboligers og sognehuses stand i provstiet i forhold til de mest påtrængende opgaver. Vi vil gerne have et fagligt godt overblik over de mest påtrængende vedligeholdsopgaver.

2) Den grønne omstilling:

- Hvordan skal den grønne omstilling håndteres i folkekirken? Hvad skal der konkret gøres? Hvordan får vi dialogen startet op? Vi skal begynde at tænke energi og grøn omstilling med i ligningen, når vi modtager en ansøgning til renovering, men hvordan gør vi konkret det?

3) Lokale klimaforandringer:

Vejle er en af de byer, der er udpeget som et risikoområde i forhold til evt. kommende oversvømmelser. Kommunen har lavet en 10-årig plan, som vi i provstiet gerne vil vide mere om, så vi ved, hvordan man forventer, vores kirkegårde og kirker centralt i Vejle by risikerer at blive ramt. Hvordan kan vi være på forkant? Hvad har vi af handlemuligheder og forpligtelser?

Fakta

Provstiudvalgets vigtigste opgaver:

 • Fastsætter kirkeskatten.
 • Fordeler den kirkeskat, der opkræves i kommunen mellem de forskellige sogne.
 • Godkender menighedsrådenes budgetter.
 • Fører tilsyn med kirker.
 • Godkender ændringer af kirkegårde, f. eks indretning, fældning af træer etc.
 • Godkender kirkegårdstaksterne.
 • Fører tilsyn med præstegårde.
 • Godkender menighedsråds beslutninger om køb og salg af fast ejendom.
 • Godkender opførelse og ombygninger af kirkens bygninger
 • Skaber en ramme for samarbejde mellem menighedsråd i provstiet.
Fakta

Sådan sammensættes provstiudvalget:

 • Provstiets menighedsråd vælger 4-8 medlemmer.
 • Provstiets præster vælger 1 præst.
 • Provsten er født medlem.

Alle medlemmer af folkekirken kan stille op til provstiudvalgene. Det er ikke et krav, at man er medlem af et menighedsråd.