Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021
Nyheder
Flyer

Info-materiale til valg til provstiudvalg og stiftsråd

Stifterne har i fællesskab udarbejdet to flyers, der kort informerer om, hvad et stiftsråd og et provstiudvalg er og laver. Find dem online her.


Landets ti stifter har i samarbejde udarbejdet to flyers om henholdsvis stiftsråd og provstiudvalg. 

Alle er velkomne til at bruge de to flyers, der kort beskriver, hvad et stiftsråd og et provstiudvalg er og laver.

Læs flyers online i ISSUU:

Download flyers som pdf:

Læs mere: Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021

Fakta

Provstiudvalgets vigtigste opgaver:

 • Fastsætter kirkeskatten
 • Fordeler den kirkeskat, der opkræves i kommunen mellem de forskellige sogne
 • Godkender menighedsrådenes budgetter
 • Fører tilsyn med kirker
 • Godkender ændringer af kirkegårde, f. eks indretning, fældning af træer etc.
 • Godkender kirkegårdstaksterne
 • Fører tilsyn med præstegårde
 • Godkender menighedsråds beslutninger om køb og salg af fast ejendom
 • Godkender opførelse og ombygninger af kirkens bygninger
 • Skaber en ramme for samarbejde mellem menighedsråd i provstiet
Fakta

Sådan sammesættes provstiudvalget:

 • Provstiets menighedsråd vælger 4-8 medlemmer.
 • Provstiets præster vælger 1 præst.
 • Provsten er født medlem.

 

Alle medlemmer af folkekirken kan stille op til provstiudvalgene. Det er ikke et krav, at man er medlem af et menighedsråd.

Fakta

Stiftsrådets vigtigste opgaver:

 • Udskriver bindende stiftsbidrag, der typisk går til formidling af kristendom, udviklingsprojekter (f.eks. inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende) og kommunikation.
   
 • Forvalter kirkens kapital.
   
 • Organiserer mellemkirkeligt arbejde.
   
 • Fastsætter udvalgsstruktur. Det er gennem udvalgene, at Stiftsrådet arbejder.
   
 • Rådgiver for biskoppen ved ændringer i provstier og sogne.
Fakta

Sådan sammensættes stiftsrådet:

 

 • Biskoppen
 • Domprovsten
 • En provst valgt af stiftets provster.
 • Tre præster valgt af stiftets præster.
 • Et valgbart folkekirkemedlem fra hvert provsti.

 

Alle medlemmer af folkekirken kan stille op til Stiftsrådet. Det er ikke et krav, at man er medlem af et menighedsråd eller et provstiudvalg.

 

Valget sker samtidigt med valg til de nye provstiudvalg. Det nye stiftsråd tiltræder den 1. november og sidder for en fire-årig periode. Formanden vælges blandt de læge medlemmer.