Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021
Nyheder
Stemme

Formand: Det handler om kirkens liv og indhold

Stiftsrådets arbejde skal bidrage til kirkelivet i sognene, siger formand Per Søgaard.

Per Søgaard

Per Søgaard har siddet som formand for stiftsrådet siden 2017, og stiller selv igen op til valget i år.


I år er der valg til provstiudvalg og stiftsråd, som finder sted i sensommeren. Her skal menighedsrådsmedlemmer provstivis stemme en repræsentant ind i stiftsrådet. Allerede nu, i perioden fra 16. august til 5. september 2021 vil der være offentlige opstillingsmøder i det enkelte provsti. Det betyder også, at det er nu, eventuelle kvalificerede og engagerede kandidater skal findes.

Som medlem af provstiudvalget får du indflydelse på den måde, I er kirke på i det enkelte provsti.

Læs mere om arbejdet i provstiudvalget her. 

Som medlem af stiftsrådet kommer du til at repræsentere Haderslev Stift, og du får indflydelse på, hvordan kirkelivet på stiftsplan kan styrkes, til glæde og gavn for menighederne i hele stiftet, forklarer formand for stiftsrådet i Haderslev, Per Søgaard.

- De kandidater, der melder sig til stiftsrådet, har en vigtig opgave som bindeled mellem eget provsti og stiftsråd, ligesom man kommer til at arbejde med at prioritere projekter og initiativer, der skaber værdi for kirken i det store fællesskab på stiftsplan. Samtidig får man et rigtig godt overblik over, hvad der generelt foregår i folkekirken, når vi f. eks. vender de debatter, der er på tidens dagsorden, forklarer Per Søgaard.

Det store fællesskab
Per Søgaard har siddet som formand for stiftsrådet siden 2017, og stiller selv igen op til valget i år. Arbejdet med at styrke folkekirkens liv og vækst i hele stiftet er vigtigt:

- Stiftsrådet påtager sig opgaver som f. eks. diakoni, kirke/skole-samarbejdet eller det religionspædagogiske arbejde. Det vil være opgaver og udvalg, som er svære at igangsætte i det enkelte provsti, for slet ikke at tale om det enkelte sogn. I stiftsrådet kan vi økonomisk være med til at løfte gode, lokale ideer til gavn for kirken i fællesskab.

Han pointerer, at de initiativer, der bliver sat i gang i stiftsrådet, skal have en afsmittende virkning direkte ned i provstiet og i de enkelte menighedsråd, for at arbejdet giver mening.

Derudover bruger stiftsrådet en del kræfter på at give nogle gode muligheder for at udvikle præsternes arbejde. Det kunne være efteruddannelse, supervision eller store faglige møder, hvor præsterne mødes og drøfter folkekirkens liv og vækst.

Det lange træk
Som eksempel på initiativer, der er støttet af stiftsrådet, peger Per Søgaard på bl.a. Orgelspire-projektet. 

- Her prøver vi på at understøtte nogle talentfulde unge i at blive endnu mere interesserede i orgelspil, fordi vi ved, at det kan være svært at finde organister især til landområderne. Kan vi tidligt gøde en interesse for orgelspil, er det bestemt godt på den lange bane, forklarer Per Søgaard, og fortsætter:

- Migrantarbejdet er også et af de indsatsområder, vi har et medansvar for i folkekirken. Vi skal medvirke til en god integration i Danmark, og at vi får en ordentligt og god dialog med migranter. Det synes jeg, der er brug for i tiden. 

Stiftsrådet har også støttet det kommende Søndagsakademi, hvor fire sønderjyske provstier er drivkræfterne bag arbejdet med at etablere et lægmandsakademi i regionen. Formålet med Søndagsakademiet er at kvalificere ikke-ordinerede medlemmer af folkekirken (lægfolk) til - som frivillige - at varetage søndagsgudstjenester uden dåb og nadver. Det vil typisk ske i tilfælde af sygdom eller længerevarende vacancer, så den gudstjenestelige rytme lokalt kan understøttes og styrkes ved at tilbyde lægmandsgudstjenester.

- Jeg må også pege på unge og kirke. Enhver præst vil gerne fortsætte med at være i dialog med de unge efter konfirmationen, og det er en rigtig svær opgave. I et vist omfang er vi lykkedes med det med b.la. vores Tro og Viden-konferencer på gymnasierne, siger Per Søgaard.

Vigtige diskussioner
Det kommende stiftsråd kommer til at fortsætte arbejdet med at gøre folkekirkens samfundsopgave relevant set i et større perspektiv, ligesom en række vigtige diskussioner venter forude:

- Grøn kirke bliver et kommende fokusområde, og jeg kunne godt se for mig, at vi også på stiftsplan etablerede et grønt udvalg. Det er oplagt, at vi - også i kølvandet på den FN-rapport, der kom i midten af august - skal tale højt og tydeligt, og at vi tager medansvar for skaberværket. Hvad kan vi som kirke gøre for at være grønne rollemodeller? Hvilke handlinger og ord skal vi sætte på det? Hvad vil det sige at tage et grønt ansvar som kristne?

Per Søgaard forventer også, at stiftsrådet fortsat vil komme til at tale om præsterekruttering og være med til at understøtte dette. Debatten om faldende dåbstal også relevant, mener han:

- Vi er i vores stift ikke så hårdt ramt af faldende dåbstal, men jeg tror ikke, vi skal se stiltiende til i håbet om, at det bliver ved med at gå sådan. Kunne vi understøtte arbejdet i provstier og sogne med nogle tiltag i den retning, så synes jeg bestemt, vi skal gøre det.

- Vi kommer nok også til at bruge til på at tale om, hvorvidt kirken under corona er kommet på afstand af befolkningen - eller omvendt. Hvordan finder vi ind i det gode samarbejde igen og gør folkekirken relevant, også i den kommende tid, når coronapandemien slutter?
 

Fakta

Stiftsrådets vigtigste opgaver:

 • Udskriver bindende stiftsbidrag, der typisk går til formidling af kristendom, udviklingsprojekter (f.eks. inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende) og kommunikation.
   
 • Forvalter kirkens kapital.
   
 • Organiserer mellemkirkeligt arbejde.
   
 • Fastsætter udvalgsstruktur. Det er gennem udvalgene, at Stiftsrådet arbejder.
   
 • Rådgiver for biskoppen ved ændringer i provstier og sogne.
Fakta

Sådan sammensættes stiftsrådet:

 • Biskoppen
 • Domprovsten
 • En provst valgt af stiftets provster.
 • Tre præster valgt af stiftets præster.
 • Et valgbart folkekirkemedlem fra hvert provsti.

 

Alle medlemmer af folkekirken kan stille op til Stiftsrådet. Det er ikke et krav, at man er medlem af et menighedsråd eller et provstiudvalg.

 

Valget sker samtidigt med valg til de nye provstiudvalg. Det nye stiftsråd tiltræder den 1. november og sidder for en fire-årig periode. Formanden vælges blandt de læge medlemmer.