Mellemkirkelig værktøjskasse
Nyheder

Foredrag og temaarrangementer

Gudstjeneste og foredrag kan kombineres til temarrangementer med fokus på det mellemkirkelige.

Det kan være udbytterigt at sammenkoble en gudstjeneste med et tema og foredrag. Sognet kan også arrangere temaaftener i forbindelse med foredrag. Forslag til temadage kan være:

  • Sankt Stefans dag (2. juledag) omkring forfulgte kristne
  • FN-dagen (24. oktober) omkring kirkernes fredsarbejde
  • Kristi Himmelfarts dag og Pinsen omkring ydre missions rolle før og nu.

Forslag til foredragsholdere  
Steen Haarløv: Et halvt års præstetjeneste i en reformert kirke.  Mail: steha@km.dk
Mogens Mogensen: Økumeni - fællesskab og samarbejde mellem kirker i en globaliseret verden. Mail: mogensen@intercultural.dk

Gå til Folkekirkens mellemkirkelige Råds hjemmeside.
Læs også om et eksempel på et internationalt samarbejde i Vamdrup Kirke i Kolding Provsti.