Aktuelt
Nyheder

To embeder besættes som vikariater

To attraktive kombinerede embeder i Sønderborg Provsti skal besættes som tidsbegrænsede vikariater. Det ene er kombineret med en kvote med fokus på Kirkens Korshær, det andet med en kvote på skole-kirkesamarbejdet. 

Det ledige embede som sognepræst i Gråsten-Adsbøl-Kværs Pastorat og korshærspræst i Sønderborg søges nu besat gennem et tidsbegrænset vikariat. Det har pastoratets to menighedsråd, biskop Marianne Christiansen og provst Anne Margrethe Hvas besluttet, efter at embedet har været slået op som fast embede to gange. Blandt ansøgerne har været flere dygtige præster, men ikke den rigtige profil til embedet. 
Anne Margrethe Hvas mener, at menighedsrådenes beslutning er modig. Hun siger:
”Processen slutter ikke lige nu, som vi kunne have ønsket, men vi har set før, at den rigtige ansøger kommer, hvis man tør vente. Derfor synes jeg, at det er en modig og rigtig beslutning at vente på den rigtige præst, der kan begge dele. Desuden har alle i forløbet fået stadig større forståelse for betydningen af korshærspræstens virke. Det er derfor også blevet endnu tydeligere, hvor meget vi har brug for en præst, der både kan være en god sognepræst og en god korshærspræst, og at den ene del af stillingen ikke må trumfe den anden.”

Også embedet i Svenstrup søges nu besat gennem et tidsbegrænset vikariat. Embedet har været slået op to gange, men har ikke kunnet besættes. Det er en kombinationsstilling med 50 pct. sognepræst matchet med en kvote på 50 pct. som skole-kirkemedarbejder:
”Skole-kirkesamarbejdet har stort fokus i folkekirken og er et område, hvor erfarne præster trives. Dem har vi modet til at vente på,” siger Anne Margrethe Hvas.

Processen med at besætte de to embeder med tidsbegrænsede vikariater er gået i gang med henblik på, at det kan komme præster ud i de berørte sogne snarest muligt.

Færre ansøgere
Sønderborg Provsti oplever ligesom andre dele af landet generel tilbagegang i antallet af ansøgere til præsteembederne og arbejder på flere modtræk – bl.a. at tilbyde de studerende på de teologiske uddannelser i København og Aarhus at komme ud i sognene i korte forløb, der skal synliggøre, hvordan det er at være både sognepræst og funktionspræst i Sønderborg Provsti. 
Men embederne begynder også at blive søgt af teologer, der blev uddannet for flere år siden, men som aldrig har søgt ind i folkekirken:
"Da jeg blev uddannet, var vi alt for mange, og det var svært at få job som sognepræst. Nogle fandt i stedet job som undervisere eller i kirkelige organisationer. Skal de nå at blive præst, er det nu, og vi begynder heldigvis at se nogle, der vælger at realisere drømmen," siger Anne Margrethe Hvas til JydskeVestkysten.

Gråsten-Adsbøl-Kværs er et pastorat, der består dels af by, dels af land og samlet 3.850 medlemmer af folkekirken.
Ud over det kombinerede embede som sogne- og korshærspræst er der en sognepræst mere i pastoratet.
Svenstrup Sogn er et landsogn med godt 1100 medlemmer af folkekirken. Skole-kirketjenesten i Sønderborg Provsti er i en god udvikling i samarbejde med lederen af kommunens House of Citizenship. Skole-kirketjenesten arbejder inden for folkeskolens formålsparagraffer.