Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt
Teologi for voksne
6 voksne sidder og lytter

Teologi for Voksne: Bliv klogere på kristendommen

Teologi for Voksne er for dig, der gerne vil have en mulighed for at fordybe sig i kirkens bekendelsesgrundlag og det religiøse univers, som har sat sit præg på dansk kultur i 1000 år. Undervisningen et tilbud til alle, der ønsker at udvide deres kendskab til Bibelen og dens tilblivelse samt til kristendommens oprindelse, gudsopfattelse, historie og livsforståelse.

Teologi for Voksne (TfV) begyndte i 2015 med ønsket om at imødekomme et behov for voksenundervisning til lægfolk i Syd- og Sønderjylland, der gerne vil vide mere om troens verden. Kursisterne repræsenterer typisk en lang række forskellige fagligheder: Sygeplejersker, folkeskolelærere, pensionister, kirkeligt ansatte, menighedsrådsmedlemmer med videre.

Kurset finder sted otte lørdage om året – tilrettelagt som et forløb over tre år. Et kursusår begynder i september og slutter i maj så der er en god pause både omkring advent og jul, og en lang sommerpause på 3-4 måneder. Vi holder til omkring Haderslev Domkirke og benytter bl. a. lokalerne i Den gamle Latinskole lige ved domkirken.

En kursusdag begynder med fælles morgensang i domkirken kl. 9.15. Derefter er der kaffe og rundstykker – og vi går til formiddagens undervisning fordelt på de tre hold med ca. 30 kursister på hver årgang samt et fortsætterhold. Efter en frokostpause begynder eftermiddagens undervisning – igen fordelt på årgangene. Og vi samles alle sammen igen kl. 14.40 til kaffepause og lidt fælles information – og slutter med et fælles teologisk tema. Undervisningen slutter kl. 16.00

Kurset udbydes til alle interesserede i den voksne alder – såvel de, der er kirkeligt engagerede, og de, der er bredt interesserede i kultur og eksistensens store spørgsmål. Kurset organiseres i samarbejde med Folkeuniversitet Haderslev.

En række kompetente og engagerede undervisere varetager undervisningen i følgende fag:

Ny Testamente: Martin Wemmelund, Strib. Cand. theol. Har været præst i Risskov, Paris og Svendborg.

Gammel Testamente: Søren Holst, København. Ph.d. i teologi, lektor og underviser.

Dogmatik: Karsten Nissen, Aabenraa. Teolog og tidl. biskop i Viborg Stift.

Idehistorie og religionsfilosofi: Anders Kingo, Dr. theol. præst i Balle Valgmenighed (tidl. Ullerup) og Henrik Vestergaard Jørgensen, præst og ph.d. fra Hejls.

Kirkehistorie: Ulrik Overgaard, teolog og ph.d. Præst i Skibet ved Vejle.

Teologisk tema: Bent Andreasen, Føns. Kursusleder på TfV. Har været præst og højskoleforstander.

Ved morgensangen møder I på skift domprovst Torben Hjul Andersen, biskop Marianne Christiansen og kursusleder Bent Andreasen.

Udover selve undervisningen arrangeres også med mellemrum kulturrejser bl. a. til Lutherbyerne, Rom, Israel/Palæstina og til Grækenland. Og der indbydes de fleste år også til et sommeruniversitet af ca. tre dages varighed i juni måned.

Vil du vide mere om kurset, er du velkommen til at kontakte kursusleder Bent Andreasen på mail eller tlf.: bean@km.dk eller på 51 85 47 97. 

Pris for deltagelse er 1.300 kr.

Tilmelding for nye kursister sker digitalt ved at klikke på dette link - år 2023.

Tilmeldingen er åbent for fortsætterhold, som forudsætter, at man har gennemført det tre-årige TFV-kursus, før man kan søge optagelse.

Tilmeldingen til fortsætterhold sker digitalt ved at klikke på dette link - år 2023

En suveræn måde at blive indført i kristendommen som fundament og historie. Underviserne er engagerede, seriøse og har humor og vi går begejstrede hjem.

Dorte Tungelund, Frederica.

På kurset, der foregår over otte lørdage hvert enkelt år i en periode på tre år, får deltagerne et solidt indblik i de bærende ideer, der har formet vores kultur og kirke gennem de sidste 1000 år, før og med kristendommen. Der undervises bl.a. i hovedlinjerne i Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente, og den lære, der blev uddraget herfra. 

Kurset kommer også ind på kirkens historie, og de mange strømninger og retninger, som det blev til. Derudover tages teologiske temaer op, som tager udgangspunkt i helt aktuelle vinkler på tro og kirke. 

Fakta (klik på + for at åbne)

Planlagte kursusdage 2022/2023

Kursusåret begynder hvert år til september med fire kursusdage (lørdage) fra kl. 9.15 til 16. Efterårsemester går fra september til november. Forårets undervisning placeres fra januar til primo maj. Derefter lang sommerferie.

 

Datoer er ændret i forhold til tidligere udmelding pga. corona-nedlukning, og hedder nu:

 

Efterår 2022: 10. september, 1. oktober, 29. oktober, 26. november.

Forår 2023: 28. januar, 25. februar, 25. marts, 29. april.