Aktuelt
Nyheder

Søstrene Bisp slår teser op

Skærtorsdag sender tv-stationen dk4 det første afsnit i en ny serie i syv afsnit om Reformationen og dens betydning i dag. De to programværter er på skift biskopperne Tine Lindhardt fra Fyn og Marianne Christiansen fra Haderslev.

Kirkeminister Mette Bock og biskop Marianne Christiansen efter deres samtale i tv-serien på dk4 om Reformationens betydning i dag.

Hvis Martin Luther havde levet i dag, ville han formentlig være en skarp – og måske irriterende – debattør på de sociale medier. Luther brugte datidens nye medier. Han fik trykt flyveblade med sine tanker, og han slog teser op på kirkedøren i Wittenberg. 
Nu går biskopperne Marianne Christiansen og Tine Lindhardt – på nogle områder – i hans fodspor og beder en række personer slå en tese op – som i dag ligeså godt kunne være et tweet. 
I programserien, der produceres i samarbejde med tv-stationen dk4, giver de to biskopper et indblik i nogle af Luthers hovedtanker, og de afdækker sammen med deres gæster, hvordan den reformation, som begyndte med Martin Luther, fortsætter i dag.
”Det vil på alle måder være forkert at sige, at Luther var demokrat. Men man kan sige, at der med Reformationen blev sået et kim til en demokratisk dannelse. F.eks. sagde Luther, at vi alle er lige over for Gud, og han oversatte Bibelen, så alle kunne læse den og selv se, hvad der står, ligesom Luther i øvrigt slog et slag for skolegang og undervisning. I ”Søstrene Bisp slår teser op” taler vi med vores gæster om, hvordan det ser ud i dag.” siger biskop Tine Lindhardt.
Hendes gæster er ansvarshavende chefredaktør Troels Mylenberg, professor Jørn Henrik Petersen og professor Gert Tinggaard Svendsen. 
En af biskop Marianne Christiansens første gæster er kirke- og kulturminister Mette Bock. Mens hovedparten af samtalerne er optaget i kryptkirken under Vor Frue Kirke i Aarhus, er samtalen med ministeren optaget i ministerens lokaler i København. 
"Samtalen har afsæt i, at Luther ofte bliver taget til indtægt for at ville skille religion og politik. Det er ikke rigtigt. Luther mente i høj grad, at troen skulle have betydning for, hvilke politiske valg fyrsten skulle træffe, og at forkyndelsen i kirken angik samfundslivet," siger biskop Marianne Christiansen.
Marianne Christiansens gæster er foruden kirkeminister Mette Bock dirigenten Frans Rasmussen og tidligere overrabbiner Bent Melchior. 

Den første udsendelse i serien har premiere Skærtorsdag den 13. april kl. 18.30 og genudsendes flere gange i de følgende dage. I det første program taler de to biskopper med hinanden blandt andet om, hvor Luther ville have kommunikeret, hvis han havde levet i dag - og om deres yndlings-luthercitater.  

Det næste program, som er samtalen med kirke- og kulturminister Mette Bock, har premiere 14 dage senere. Derefter følger de resterende fem udsendelser med en ny hver 14. dag.  

Når rækken af udsendelser hedder "Søstrene Bisp slår teser op", refererer de både til Reformationens 500-årsjubilæum i år og til de tidligere produktioner i "Søstrene Bisp"-regi. 

De to Søstrene Bisp - Tine Lindhardt og Marianne Christiansen.