Som medlem af folkekirken ..
Om udmeldelse

Før du melder dig ud

Melder du dig ud af folkekirken, kan du stadig gå i kirke og benytte alle kirkens og sognets øvrige tilbud. Dog har du ikke længere ret til kirkelige handlinger.

Præsten har pligt til at respektere afdødes beslutninger ang. begravelse og bisættelse. Hvis du ved din død ikke er medlem af folkekirken, ses det i udgangspunktet som udtryk for, at du ikke ønsker en kirkelig begravelse. Dine pårørende vil i så fald selv skulle stå for højtideligheden omkring din bisættelse eller begravelse. 
Du bør derfor fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker, at begravelse eller bisættelse skal ske.

Ved de fleste kirkegårde er prisen for gravsted m.v. højere for personer, som ved deres død ikke var medlemmer af folkekirken. Det skyldes, at kirkegårdsdriften delvist finansieres af kirkeskatten, altså af medlemmerne.

Man kan godt blive viet i folkekirken, hvis blot den ene af ægtefællerne er medlem. Man kan også få sit barn døbt, selv om forældrene ikke selv er medlem af folkekirken. Man kan også være fadder for et dåbsbarn uden selv at være medlem, forudsat at man selv er døbt.

Sådan melder du dig ud:

Udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig eller personlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Hvis du bor i udlandet, skal du sende din udmeldelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn i Danmark, hvor du boede, før du flyttede til udlandet.

For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om udmeldelse af folkekirken. En person, der er fyldt 15 år, skal dog selv give sit samtykke til at blive meldt ud.

Det er ikke muligt at være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, er du dermed udtrådt af folkekirken. Din udtræden bliver dog ikke automatisk registreret. Du skal derfor selv give besked til kirkekontoret eller præsten i dit bopælssogn.

En del kirker vil sende et informationsbrev ud om de overvejelser, man skal gøre sig i forbindelse med udmeldelse. Læs her et eksempel på, hvordan et sådant brev kan udformes.


Forslag til brev:

Hent her en pdf-version af forslag til et standardbrev vedr. udmeldelser